Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Echa Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

Echa Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli fotolia.pl

10 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Członkowie Zespołu uzgodnili następujące projekty rozporządzeń:

  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że obywatel Unii Europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej jest ofiarą handlu ludźmi;
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zaświadczenia potwierdzającego złożenie niektórych wniosków przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin;
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin;
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin;
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla cudzoziemców;
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy;
  • projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Na zakończenie, Współprzewodniczący Zespołu ze strony samorządowej ponownie zgłosił wniosek o wprowadzenie na następne posiedzenie Zespołu punktu dotyczącego wynagrodzeń osób na kierowniczych stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej w kontekście odpowiedzialności i zakresu obowiązków w stosunku do wysokości wynagrodzeń. W związku z przekazanym stanowiskiem ZMP zgłosił wniosek o aktualne dane statystyczne, również w odniesieniu do płacy minimalnej i średniej krajowej.

Pon., 14 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka