Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Listopadowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – rejestracja pojazdów i odpady

Listopadowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – rejestracja pojazdów i odpady fotolia.pl

20 listopada 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wiele projektów będących przedmiotem prac Zespołu znajdowało się dopiero w konsultacjach i uzgodnieniach międzyresortowych, przez co ich opiniowanie zostało odsunięte w czasie. Stąd też grudniowe posiedzenie Zespołu – na które przejdą te projekty – zapowiada się bardzo obficie.

Odpady – stanowisko Konwentu Marszałków bez uznania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Zespół omawiał stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie kompetencji organu w zakresie usuwania odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami, które opisywaliśmy tutaj, nie spotkało się z przychylnym rozpatrzeniem przez resort klimatu i środowiska. Przypomnijmy, marszałkowie postulowali, aby to starostowie byli odpowiedzialni za usunięcie odpadów w przypadku np. uchylenia przez marszałka województwa decyzji odpadowej wydanej przez starostę (ze względu na zmianę właściwości ze starosty na marszałka).

Sprawa ma zostać jeszcze poruszona na specjalnym spotkaniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Związku Województw RP oraz Związku Powiatów Polskich. Reprezentujący Biuro ZPP Bartłomiej Zydel wskazał, że proponowane przez Związek Województw rozwiązanie jest nie do zaakceptowania z perspektywy powiatowej, a przeniesienie jednej kompetencji (czyli kompetencji do wydawania/zmieniania/uchylania decyzji) siłą rzeczy musi wiązać się z przeniesieniem innych – przecież aktualnie to marszałkowie są „bliżej” tych konkretnych spraw, w których orzekają.

Rejestracja stała bez wydania dowodu rejestracyjnego? MI: jeszcze długo nie

Unia Metropolii Polskich podniosła w ramach „Spraw różnych” kwestię sygnalizowaną Ministerstwu Infrastruktury przez Urząd Miasta Krakowa, a dotyczącą zmiany przepisów w zakresie rejestracji pojazdów, w sposób umożliwiający wydawanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu z pominięciem rejestracji czasowej oraz rozdzielenie decyzji o rejestracji stałej pojazdu od wydania dowodu rejestracyjnego.

Jak zaznaczył Grzegorz Wasyl, zastępca dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców z Urzędu Miasta Krakowa, kolejne zmiany prawa nakładają na starostów jak najwięcej obowiązków – a proponowana zmiana mogłaby spowodować zmniejszenie obciążenia zadaniami. Dyr. Wasyl podkreślił, że oczywiście nie chodzi o to, aby zmiany nastąpiły „od jutra” – niemniej należałoby już teraz podjąć prace zarówno od strony prawnej, jak i systemowej.

W odpowiedzi Aldona Wieczorek, zastępca dyrektora w Departamencie Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury wskazała, że resort chce przeprowadzenia pełnych konsultacji i uzgodnień dla takiego rozwiązania. Podkreśliła, że Ministerstwo nie uchyla się od niczego, natomiast ma określone priorytety. Ponadto według dyr. Wieczorek obecna sytuacja – zarówno pandemiczna, jak i związana z wejściem w życie tzw. ustawy deregulacyjnej – nie jest najlepszym momentem do rozszczelnienia systemu.

Ustawa deregulacyjna – MI dostosowuje rozporządzenie do uwag ZPP

Zespół opiniował trzy projekty rozporządzeń związanych z wejściem w życie 4 grudnia 2020 r. zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, czyli:

  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

Związek zgłosił uwagi do pierwszego projektu, tj. projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestracji, które w większości zostały uwzględnione przez Ministerstwo. Uwzględnione uwagi dotyczyły odpowiedniego uregulowania kwestii karty pojazdu w projektowanym § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji oraz objęcie zakresem projektowanego § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji kwestii wydawania wtórnika nalepki kontrolnej.

Sob., 28 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel