Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Negatywna opinia do algorytmu podziału subwencji oświatowej na 2021 r.

Negatywna opinia do algorytmu podziału subwencji oświatowej na 2021 r. fotolia.pl

17 listopada br. Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu omówił projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021.

Szczegółowe założenia projektu opisywaliśmy tutaj.

Do przedmiotowego projektu Związek Powiatów Polskich zgłosił następujące uwagi:

 1. Zwiększenie wskaźnika Si,i co najmniej do poziomu 0,37.
  W projekcie rozporządzenia wyklucza się z wagi P9 – 0,082 słuchaczy liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych. Zwiększa się wartość Sg,i (liczba słuchaczy dotychczasowych niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej i niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie zaocznej) z 0,06 do 0,08 i wartość Sh,i (liczba słuchaczy niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie zaocznej) z 0,10 do 0,14, natomiast nie podnosi się wartości dla szkół publicznych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej. Kształcenie w tych szkołach również jest niedoszacowane w subwencji oświatowej. Publiczne szkoły typu licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne kształcące w formie zaocznej funkcjonujące np. w Centrach Kształcenia Ustawicznego powinny się rozwijać i stwarzać coraz lepsze warunki kształcenia.
 2. Waga P2 - dodanie po słowach: „dla uczniów” wyrazu: „publicznych”.
  Związek krytycznie ocenił propozycję objęcia wagą P2 także szkół niepublicznych. Po pierwsze szkoły niepubliczne mają zdecydowanie większe spektrum możliwości pozyskiwania środków finansowych niż szkoły publiczne. Przede wszystkim mowa tutaj o finansowaniu ze źródeł prywatnych, przede wszystkim z czesnego opłacanego przez rodziców uczniów. Po drugie waga P2 odnosi się do rozwiązania związanego z uzależnieniem wypłaty zwiększonych środków subwencji naliczanych tą wagą od zamożności/sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przesłanka ta wiąże się więc z sytuacją szkół, prowadzonych przez tego typu jednostki. Nie wydaje się zatem, aby można było wprost odnieść sytuację finansową JST do sytuacji osoby prowadzącej szkołę niepubliczną (chociażby ze względu na wskazane powyżej inne możliwości finansowania takich szkół). W uzasadnieniu projektu nie wskazano także, żeby szkoły niepubliczne funkcjonujące na terenach JST, które znajdują się w gorszej sytuacji finansowej również wymagały tego typu dofinansowania. Te blisko 24 mln zł, które jak szacuje się zostaną naliczone wagą P2 dla szkół niepublicznych powinny zostać przeznaczone na wzmocnienie oświaty publicznej.
 3. Podniesienie wysokości wagi P10 – dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży z 0,12 do 0,20.
  Koszty kształcenia w liceach ogólnokształcących, w przeliczeniu na ucznia, są prawie 20% wyższe niż w szkołach podstawowych.
 4. Waga P38 - tekst w drugim nawiasie w opisie wagi powinien brzmieć: „(z wyłączeniem ferii letnich oraz dni określonych w ust. 24)”.
 5. W zakresie subwencjonowania oddziałów przygotowania wojskowego, waga P42 - wniesiono o pozostawienie wartości wagi z 2020 roku tj. 0,09.
  ZPP podkreślił, że składając wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego organy prowadzące wzięły pod uwagę wysokość finansowania zadania ze środków subwencji, na podstawie danych przyjętych do naliczenia subwencji w roku 2020. Zmiana zasad finansowania w trakcie realizacji zadania (oddział prowadzony jest od 1 września 2020 r.) polegająca na zmniejszeniu środków o ponad 50% jest nie do przyjęcia. Ze względu na ograniczenia wynikające z liczebności oddziału przygotowania wojskowego zaproponowano pozostawienie wartości wagi na poziomie 0,09. Dodatkowo wskazano, że dotychczasowa wartość wagi przy dopuszczalnej maksymalnej liczbie uczniów w klasie (30) nie pokrywa lub jest na poziomie kosztów zatrudnienia nauczyciela/osoby do prowadzenia tego typu zajęć. Proponowane obniżenie wartości wagi P42 w sytuacji wzrostu kosztów funkcjonowania szkół jest nieuzasadnione.
 6. Finansowy standard A powinien zostać określony w wyższej wysokości.

Przyjęta została jedynie uwaga wskazana w pkt 4.

Ze względu na niedoszacowanie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, która w coraz niższym stopniu pokrywa wydatki jednostek samorządu terytorialnego na oświatę Zespół podjął decyzję o wyrażeniu opinii negatywnej.

Śr., 18 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka