Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Uzależnienie od alkoholu a uprawnienie do kierowania pojazdami

Z wokandy. Uzależnienie od alkoholu a uprawnienie do kierowania pojazdami fotolia.pl

WSA w Białymstoku: Stwierdzenie uzależnienia od alkoholu stanowi przeciwwskazanie zdrowotne do kierowania pojazdami przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Warunkiem uzyskania prawa jazdy jest bowiem m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, a orzeczenie takie jest wydawane przez uprawnionego lekarza po przeprowadzeniu badań na zasadach i w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

W omawianej sprawie starosta cofnął skarżącemu uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z istnieniem przeciwwskazań zdrowotnych na okres do dnia ustania przyczyn cofnięcia.

W toku postępowania ustalono, że organ skierował kierowcę na badanie lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów w zakresie posiadanej kategorii prawa jazdy. Uzasadnione zastrzeżenia do stanu zdrowia skarżącego wynikały z wniosku prokuratora rejonowego, bowiem w toku prowadzonego przez niego postępowania przygotowawczego biegli stwierdzili u kierowcy uzależnienie od alkoholu.

Badanie wykonane przez uprawnionego lekarza potwierdziło istnienie u skarżącego przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Sąd oddalając skargę wskazał, że organy postąpiły prawidłowo, bowiem starosta był związany treścią orzeczenia lekarskiego. Nadto, starosta nie ma kompetencji do dokonywania kontroli zasadności takiego orzeczenia. Skutkuje to obowiązkiem starosty do cofnięcia skarżącemu uprawnienia do kierowania pojazdami.

Uzależnienie od alkoholu stanowi przeciwwskazanie zdrowotne do kierowania pojazdami. Wyłącznie w szczególnych przypadkach istnieje możliwość orzeczenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami osoby uzależnionej. Dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym niezbędne jest czuwanie nad tym, aby osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą sprawność nie tylko w chwili ubiegania się o takie uprawnienie, ale także w okresie późniejszym, kiedy z tych uprawnień korzystają.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 14.07.2022 r., sygn. II SA/Bk 368/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 25 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak