Pojazdy nienormatywne. Ministerstwo Infrastruktury proponuje zmiany w rozporządzeniu

Pojazdy nienormatywne. Ministerstwo Infrastruktury proponuje zmiany w rozporządzeniu fot.pixabay.com

Usprawnienie procedury wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych zakłada projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (nr w wykazie prac Ministra Infrastruktury 232).

Proponowane zmiany umożliwią składanie w formie elektronicznej:

  • wniosków o wydanie zezwolenia podmiotom zainteresowanym, oraz
  • wydawanie przez organy uprawnione tych zezwoleń.

Projektodawcy zakładają, że nowelizacja pozwoli organom wydającym zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, na realizację wniosków zgodnie z art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, a nadto wyposaży organy w możliwość dokonywania doręczeń zezwoleń na przejazd tych pojazdów w postaci elektronicznej do podmiotów wnioskujących na podstawie art. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Proponowane zmiany umożliwią stosowanie elektronicznej postaci wniosków o wydanie zezwolenia oraz elektronicznej formy zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Projektodawcy informują, że wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego określone w załączniku nr 1-3 do rozporządzenia zostały umieszczone w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, a poszczególne organy odpowiedzialne za wydanie zezwolenia mogą udostępnić je za pośrednictwem platformy ePUAP.

Warto dodać, że nowelizacja przewiduje również umożliwienie naczelnikom urzędów celno-skarbowych wydawanie zezwolenia na przejazd ww. pojazdu również w postaci elektronicznej na podstawie ustnego zgłoszenia wnioskodawcy.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z wykazem prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury można zapoznać się tutaj.

UWAGA! Na dzień 25.07.2022 r. projekt rozporządzenia nie został jeszcze opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Śr., 27 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak