Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie zadań miejskich z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie zadań miejskich z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg fotolia.pl

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie zadań miejskich ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu, będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (zadania miejskie).

Kryteria oceny wniosków

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań miejskich, w ramach jednego miasta można złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Dopuszcza się możliwość ujęcia we wniosku więcej niż jednego odcinka drogi.

Wnioski o dofinansowanie, oceniane będą zgodnie z art. 36g ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, biorąc pod uwagę:

 • poprawę jakości życia mieszkańców;
 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • poprawę dostępności transportowej ośrodków życia gospodarczo-społecznego;
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
 • podnoszenie standardów technicznych dróg publicznych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg publicznych pod względem spełniania tych standardów;
 • przygotowania zadania miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez wnioskodawców zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są niezbędne do realizacji zadań.

Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań miejskich na podstawie ostatecznej listy zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.

 Środki Funduszu będą przekazywane na:

 • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
 • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym,
 • dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych,
 • dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
 • dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Źródło: MI

 

Pt., 22 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska