Podpisano porozumienie na rzecz rozwoju technologii autonomicznych

Podpisano porozumienie na rzecz rozwoju technologii autonomicznych fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury, Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Polskia Izby Systemów Bezzałogowych podpisały list intencyjny dotyczący wspólnego działania w zakresie rozwoju technologii automatycznych. Jakie są główne cele porozumienia?

Główne cele porozumienia to wsparcie rozwoju technologii systemów bezzałogowych w Polsce oraz stymulowanie współpracy naukowo-badawczej, a także biznesowej, poprzez udostępnienie specjalistycznej, niedostępnej dotychczas infrastruktury testowej.

Sieć Poligonów Technologii Autonomicznych powstaje z myślą o innowacyjnych podmiotach gospodarczych, zespołach konstrukcyjnych i akademickich, których projekty nie mogły być dotychczas w pełni testowane ze względu na nietypowy charakter, specyfikę poruszania się, czy spore gabaryty. Sieć poligonów będzie umożliwiała testowanie nie tylko bezzałogowych maszyn latających, ale również jeżdżących i pływających.

Podmioty dysponujące zasobami istotnymi z punktu widzenia testowania systemów autonomicznych, które wyrażają chęć współpracy poprzez udostępnienie posiadanych zasobów, wymianę wiedzy i doświadczeń, czy realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów, mogą wnioskować o przyłączenie do Sieci.

 Źródło: MI

Czw., 9 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska