Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Wyrok karny a skierowanie na kurs reedukacyjny

Z wokandy. Wyrok karny a skierowanie na kurs reedukacyjny fotolia.pl

Otrzymanie odpisu prawomocnego wyroku karnego uznającego skarżącego za winnego popełnienia występku z art. 178a § 1 Kodeksu karnego obligowało starostę do wydania decyzji o skierowaniu skarżącego na kurs reedukacyjny – orzekł NSA w wyroku z 22 marca 2022 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie skierowania na kurs reedukacyjny. Skarżący składając skargę kasacyjną wskazał, iż skierowanie na ww. kurs nie ma charakteru obligatoryjnego i bezwzględnego.

NSA podniósł, iż przepis art. 99 ustawy o kierujących pojazdami ustanawia odpowiedzialność administracyjną, a nie karnoadministracyjną osób kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Zdaniem Sądu odpowiedzialność karna i odpowiedzialność administracyjna mają odrębny, niezależny od siebie charakter. Postępowanie karne opiera się na zasadzie winy, natomiast sankcja administracyjna nakładana jest wobec podmiotu dopuszczającego się deliktu bez związku z jego zawinieniem, bowiem odpowiedzialność za delikt ma charakter obiektywny. Podstawą odpowiedzialności administracyjnej jest stwierdzenie samego faktu naruszenia obowiązków.

Artykuł 99 ww. ustawy ma tzw. charakter związany. Oznacza to, że jej wydanie, gdy dana osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, nie zależy od uznania organu administracji publicznej oraz nie upoważnia organu do badania żadnych innych przesłanek skierowania kierowcy na kurs reedukacyjny.

Zatem kierowanie przez skarżącego pojazdem w stanie nietrzeźwości (stwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym doręczonym organowi) zobowiązuje starostę do wydania decyzji na podstawie art. 99 ustawy.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 marca 2022 r., sygn. akt II GSK 103/22. Orzeczenie jest prawomocne.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 6 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak