Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uchwała o wstępnej lokalizacji nowego przystanku nie jest aktem prawa miejscowego

Uchwała o wstępnej lokalizacji nowego przystanku nie jest aktem prawa miejscowego fotolia.pl

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody świętokrzyskiego, uchwała rady gminy w przedmiocie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego, podejmowana na podstawie art. 20f ustawy o drogach publicznych (u.d.p.), nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Organ nadzoru stwierdził, że uchwała o wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego, ma charakter indywidualny i jest skierowana do organu administracji publicznej oraz nie ma cech powszechności oraz generalności. Uchwała ta nie ma też charakteru ostatecznego, ponieważ o ostatecznej lokalizacji przystanków decyduje zarządca drogi. Z tego względu nie można jej zaliczyć do aktów prawa miejscowego. Treść powyższej uchwały dotyczy kwestii organizacyjnych związanych ze wstępnym ustaleniem lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie danej gminy i ma jednorazowe zastosowanie. Jak podkreślił organ nadzoru, zarządca drogi decydując o ostatecznej lokalizacji przystanku komunikacyjnego, będzie brał pod uwagę przesłanki zawarte w art. 20f u.d.p., a więc między innymi – uchwałę rady gminy, która dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców będzie wskazywała wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Ponadto organ nadzoru zaznaczył, że żaden z przepisów ustawy o drogach publicznych, ani inny przepis szczególny, w kontekście wymogu wskazanego w art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wymagający ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwał dotyczących wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, nie stanowi podstawy do publikacji tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego z dn. 31.03.2022r., PNK.I.4131.49.2022

Czw., 28 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz