Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Informacja podmiotu ujawniającego przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym wystarczającą podstawą do zatrzymania prawa jazdy

Z wokandy. Informacja podmiotu ujawniającego przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym wystarczającą podstawą do zatrzymania prawa jazdy fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że decyzja w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (p.r.d.) ma charakter rozstrzygnięcia związanego, a informacja podmiotu (np. Komendanta Miejskiego Policji), który ujawnił popełnienie czynu lub wydał prawomocne rozstrzygnięcie w przedmiocie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, przesądza o obowiązku wydania takiej decyzji przez uprawniony organ (starostę – art. 102 p.r.d.).

Orzeczenie zapadło w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującego w mocy decyzję prezydenta miasta w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy, wydanej w związku z zawiadomieniem Komendanta Miejskiej Policji o przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym.

WSA stwierdził, że organ wydający taką decyzję nie prowadzi własnych ustaleń dotyczących faktu rażącego przekroczenia prędkości. Wyjątkiem od tej zasady są podniesione w toku postępowania administracyjnego okoliczności przekroczenia dopuszczalnej prędkości ze względu na stan wyższej konieczności. Zatem sytuacji, gdy kierowca działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

Uprawnionym zaś do weryfikowania przypisanego kierowcy wykroczenia pod względem merytorycznym jest sąd powszechny prowadzący postępowanie w sprawie o wykroczenie. Ponadto, jak zwrócił uwagę WSA, w sytuacji gdy zostało wszczęte postępowanie sądowe w sprawie o wykroczenie polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, to organ wydający decyzję w przedmiocie czasowego zatrzymania prawa jazdy nie musi czekać z jej wydaniem do czasu prawomocnego orzeczenia tegoż sądu. Organ wiąże przekazana informacja podmiotu ujawniającego przekroczenie prędkości. Jak podkreślił WSA, powyższa sankcja administracyjna ma cel prewencyjno-ochronny zmierzający do wyeliminowania z ruchu drogowego kierowców stwarzających zagrożenie, stąd też obecna szybkość przy jej podjęciu. Jednocześnie WSA wskazał, że odpowiedzialność za treść tej informacji ponosi podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, a w aspekcie odszkodowawczym Skarb Państwa (por. uchwała NSA z dn. 1.07.2019 r., syg. I OPS 3/18).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dn. 29.03.2022 r., syg. II SA/Bk 35/22. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: CBOSA

Sob., 23 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz