Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłata za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania może być pobierana tylko w dni robocze

Opłata za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania może być pobierana tylko w dni robocze fotolia.pl

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody dolnośląskiego organ uchwałodawczy gminy na postawie art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych (u.d.p.) ma kompetencje do ustalenia strefy płatnego parkowania w obszarze danej gminy. Jednakże podejmując, uchwałę w tym przedmiocie nie może, on wyjść poza zakres delegacji ustawowej poprzez ustalenie opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w dni inne niż dni robocze.

Organ nadzoru przypomniał, że zgodnie z art. 13b ust. 1 u.d.p. opłata za postój może być pobierana w określone dni robocze. Dniami roboczymi są dni tygodnia, począwszy od poniedziałku aż do piątku. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o dniach wolnych od pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele. W odniesieniu do sobót organ zaznaczył, iż ani z ustawy o drogach publicznych, ani z ustawy o dniach wolnych od pracy nie można wyprowadzić upoważnienia do ustanowienia przepisów zezwalających na pobieranie opłat również w soboty. W odniesieniu do tej kwestii organ przywołał orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 12 lutego 2019 r., syg. I OSK 1218/17, że dzień roboczy, o którym mowa w art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych, nie jest prostym przeciwstawieniem dnia wolnego od pracy, gdyż w praktyce sobota funkcjonuje jako dzień równorzędny dniom ustawowo wolnym od pracy. Wobec powyższych rozważań należy stwierdzić, iż organ uchwałodawczy gminy ma kompetencje do ustalenia strefy płatnego parkowania w obszarze danej gminy wyłącznie w dni robocze, a więc obejmujące dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu znajduje także swoje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyroku NSA z dn. 10.07.2017 r. syg. I OSK 2393/17; wyrok NSA z dn. 12.02.2019 r., syg. I OSK 1218/17, wyrok NSA z dn. 7. 02. 2018 r., syg. I OSK 1882/17).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.59.4.2021.MM3 z dn. 14 stycznia 2022 r.

Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2022 r. poz. 305

Sob., 23 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz