Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: starosta nie może samodzielnie ustalić ilości punktów przypisanych kierowcy ze względu na naruszenie przez niego przepisów ruchu drogowego

WSA: starosta nie może samodzielnie ustalić ilości punktów przypisanych kierowcy ze względu na naruszenie przez niego przepisów ruchu drogowego fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że w razie przekroczenia limitu punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego starosta, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, jest zobowiązany skierować osobę uprawnioną do kierowania pojazdami na sprawdzenie kwalifikacji. Zatem decyzja w tym przedmiocie ma charakter rozstrzygnięcia związanego.

Orzeczenie zapadło w sprawie dotyczącej decyzji utrzymującej w mocy decyzję o skierowaniu kierowcy na sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B w formie egzaminu teoretycznego i praktycznego, z uwagi na przekroczenie liczby 24 pkt za naruszenie przepisów ruchu drogowego otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (p.r.d.).

WSA zauważył, że do organów Policji należy przypisywanie punktów karnych w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 130 ust. 1 p.r.d. Organy orzekające o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz organy odwoławcze nie są uprawnione do weryfikacji prawidłowości ich naliczenia. Organy te po myśli art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b p.r.d. wiąże wniosek komendanta wojewódzkiego Policji o skierowanie danego kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, który to wniosek jest składany, gdy w ewidencji wykazane zostało, że kierowca ten przekroczył limit 24 punktów karnych. Jednocześnie Sąd wskazał, że kierującym pojazdami przysługuje uprawnienie do weryfikacji naliczonych im punktów karnych w drodze skargi do sądu administracyjnego, na czynność materialno–techniczną, jaką jest przypisanie kierowcy punktów karnych w ewidencji prowadzonej przez Policję.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dn. 3 marca 2022 r., syg. - III SA/Gd 504/21,Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: CBOSA

Sob., 9 Kw. 2022 0 Komentarzy
Maciej Barmosz
Redaktor Maciej Barmosz