Jak rozumieć pojęcie przewóz okazjonalny – wyrok WSA

Jak rozumieć pojęcie przewóz okazjonalny – wyrok WSA fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny na kanwie jednej ze spraw przesądził, że każdy przewóz, nawet powtarzalny, o ile nie spełnia przesłanek do uznania go za przewóz regularny, regularny specjalny albo wahadłowy jest przewozem okazjonalnym w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym (u.d.t.), i znaczenie tego sformułowania przyjęte w tej ustawie jest odmienne od potocznego znaczenia pojęcia "okazjonalności", jako czegoś wyjątkowego, zdarzającego się rzadko.

Sąd potwierdził, że zgodnie z art. 5b ust. 1 u.t.d. wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówką - wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Zdaniem sądu fakt, że usług przewozu nie wykonywała strona skarżąca pozostaje bez znaczenia dla jej odpowiedzialności. Przewóz taki wykonywany był bowiem przez kierowcę, który zawarł ze skarżącą umowę zlecenia i umowę najmu pojazdu. Wykonywał on więc przewóz na rzecz i w imieniu skarżącej z wykorzystaniem jej licencji. Sąd podkreślił również, że skarżąca nie wywiązała się z obowiązku zmiany danych dotyczących wykonywania działalności z wykorzystaniem samochodu zatrzymanego do kontroli. W ocenie Sądu zatrudniony kierowca wykonywał więc w imieniu skarżącej przewóz okazjonalny, a pojazd przy użyciu którego usługa była wykonywana nie odpowiadał wymaganiom przewidzianym dla transportu okazjonalnego w ustawie o transporcie drogowym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 września 2021 r. sygn. III SA/Gl 343/21. Wyrok nie jest prawomocny

Źródło: CBOSA 

Czw., 20 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Mariusz Korcyl