Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy samorząd jest stroną w sprawie o zwrot kary za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia?

Czy samorząd jest stroną w sprawie o zwrot kary za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia? fotolia.pl

Na tytułowe pytanie odpowiedzi twierdzącej udzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Jak ją uzasadnił?

WSA oczywiście przypomniał o tym, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku prawnego dotyczy postępowanie. Stwierdził też, że można zgodzić się z organem co do twierdzenia, iż w postępowaniu dotyczącym kary pieniężnej za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia Miasto nie posiadało przymiotu strony, co dotyczy także postępowania wznowieniowego, które ma ten sam przedmiot. Jednak jak zaznaczył Wojewódzki Sąd, stroną postępowania można stać się także wówczas, gdy organ skieruje do nas decyzję administracyjną, określając w niej nasz obowiązek lub uprawnienie. Nawet jeśli organ bez podstawy prawnej przypisał nam obowiązek lub uprawnienie, to i tak stajemy się stroną postępowania, właśnie przez fakt skierowania do nas decyzji administracyjnej, a odmowa przyznania statusu strony postępowania takiemu podmiotowi prowadziłaby do trudnych do zaakceptowania skutków w postaci utrwalenia stanu niezgodnego z prawem – stwierdził WSA.

Pkt 3 decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, od której Miasto złożyło odwołanie określał należność podlegającą zwrotowi z budżetu Miasta. Jest to zatem orzeczenie nakładające na Miasto obowiązek zapłaty tej kwoty wskazanemu w decyzji przedsiębiorcy – a sprawa od tego momentu dotyczy obowiązku prawnego Miasta, które staje się stroną postępowania – stwierdził WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2021 r., III SA/Gl 1029/21

Źródło: CBOSA

Pt., 14 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel