Przedstawiono wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na drogach wojewódzkich

Przedstawiono wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na drogach wojewódzkich fotolia.pl

Drogi wojewódzkie (ich oznakowanie składa się z trzech cyfr, np. droga wojewódzka nr 747) stanowią podstawowe uzupełnienie sieci dróg krajowych i łącznie z nimi przenoszą zdecydowaną większość ruchu w kraju. Pomiary na tych drogach wykonywane są przez poszczególnych zarządców dróg wojewódzkich w tym samym okresie co pomiary na drogach krajowych. Obowiązek przeprowadzania okresowych pomiarów ruchu wynika z ustawy o drogach publicznych. 

Generalny Pomiar Ruchu 2020/21 został przeprowadzony na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich o długości 27 678 km, która została podzielona na 3111 odcinków pomiarowych. Podobnie jak w przypadku dróg krajowych, wiodącą metodą realizacji pomiaru była metoda wideorejestracji - udział pomiarów wideo na drogach wojewódzkich przekroczył bowiem 50 proc. 

Trzykrotnie mniejszy ruch niż na krajówkach
Średni dobowy ruch roczny (SDRR) na drogach wojewódzkich z GPR 2020/21 wyniósł 4231 pojazdów na dobę, czyli był o około 20 proc. większy niż w 2015 roku. Dla porównania SDRR na drogach krajowych był prawie trzykrotnie większy i wynosił 13 574 pojazdów na dobę, co stanowiło ok. 21 proc. wzrost w stosunku do wyników GPR 2015.

Największe obciążenie ruchem, wynoszące ponad 5000 poj./dobę, wystąpiło w województwach małopolskim, śląskim i mazowieckim. Najmniejsze obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich, poniżej 3000 poj./dobę, wystąpiło w województwie lubuskim oraz warmińsko-mazurskim - było prawie trzykrotnie mniejsze od największego w kraju.

W GPR 2020/21 około 16 736 km dróg wojewódzkich (60,4 proc.) obciążonych było ruchem w granicach od 1000 do 4000 poj./dobę. Ruch poniżej 1000 poj./dobę występował na 2389 km dróg wojewódzkich, co stanowiło 8,6 proc. sieci dróg wojewódzkich objętej pomiarem ruchu. Ruch powyżej 6000 poj./dobę zarejestrowano na 5777 km dróg wojewódzkich (20,9 proc.), z czego na 1735 km (6,3 proc.) ruch był większy od 10 000 poj./dobę.

Największe wartości SDRR na drogach wojewódzkich zarejestrowano na odcinkach znajdujących się w pobliżu dużych aglomeracji miejskich oraz dojazdach do węzłów na autostradach i drogach ekspresowych.

Najbardziej obciążone ruchem w GPR 2020/21 drogi wojewódzkie jednojezdniowe to:

  • droga nr 946, Żywiec, al. Jana Pawła II - ul. Sienkiewicza, SDRR 32 878 poj./dobę,
  • droga nr 634, Ząbki - Zielonka, SDRR 26 351 poj./dobę,
  • droga nr 631, Zegrze - Nieporęt, SDRR 25 927 poj./dobę,
  • droga nr 719, Pruszków, ul. Poznańska - gr. miasta, SDRR 25 713 poj./dobę,
  • droga nr 721, Konstancin-Jeziorna, ul. Śniadeckich - ul. Mirkowska, SDRR 24 449 poj./dobę.

Najbardziej obciążone ruchem w GPR 2020/21 drogi wojewódzkie dwujezdniowe to:

  • droga nr 631, Zielonka - Warszawa, SDRR 49 343 poj./dobę,
  • droga nr 719, Warszawa - Reguły, SDRR 42 930 poj./dobę,
  • droga nr 724, Warszawa - Konstancin-Jeziorna, SDRR 39 912 poj./dobę,
  • droga nr 719, Reguły - Pruszków, SDRR 34 344 poj./dobę,
  • droga nr 631, węzeł Zielonka - Zielonka, SDRR 31 813 poj./dobę.

Źródło: GDDKiA

Czw., 13 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska