Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Organ pomylił się to zapłaci za drugi blankiet

Organ pomylił się to zapłaci za drugi blankiet fotolia.pl

Przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie dają podstaw aby w sentencji wyroku uwzględniającego skargę na czynność organu nałożyć na ten organ obowiązek dokonania określonej czynności na koszt organu. Nie zmienia to w niczym faktu, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ ma wymienić prawo jazdy w ramach już uiszczonych przez skarżącego opłat albowiem zostały one uiszczone na poczet tych samych czynności i w ramach tej samej sprawy. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 7 grudnia 2021 r. sygn. II SA/Gl 1167/21.

Sprawa dotyczyła znanego od lat problemu „ważności prawa jazdy” i „ważności uprawnienia”. Sąd w wyroku przypomniał, że ustawa o kierujących pojazdami rozróżnia przysługujące stronie prawo podmiotowe – uprawnienie do kierowania danego rodzaju pojazdem od samego dokumentu prawa jazdy – blankietu, który jedynie potwierdza posiadanie przez daną osobę tego uprawnienia. Wniosek skarżącego o wydanie nowego prawa jazdy był związany z uzyskaniem dodatkowych uprawnień (kategorii A), który posiadał już wcześniej uprawnienia innych kategorii, w tym kategorii B wydane bezterminowo. Sąd przyznał w tym przypadku rację skarżącemu. Skarżący żądał tez orzeczenia wymiany prawa jazdy na koszt organu wydającego. Sąd nie orzekł w tej sprawie wskazując na brak podstawy prawnej, niemniej jednak zwrócił uwagę, że strona opłatę w sprawie już uiściła. Innymi słowy koszt zakupu nowego blankietu prawa jazdy obciąży w takim przypadku powiat.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Sob., 8 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel