Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zapewnienie dyrektorowi powiatowego zarządu dróg czynnego udziału w postępowaniu dotyczącym jego odwołania

Zapewnienie dyrektorowi powiatowego zarządu dróg czynnego udziału w postępowaniu dotyczącym jego odwołania fotolia.pl

Zgodnie z poglądem judykatury uchwała w sprawie zwolnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu (art. 32 ust. 2 pkt 5 u.s.p.) nie jest decyzją administracyjną i w związku z tym w postępowaniu poprzedzającym jej wydanie, nie znajdują zastosowania wprost przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (wyrok z 12 października 2021 r., II SA/Ol 439/21) powyższe nie zmienia jednakże faktu, że jedną z podstawowych gwarancji procesowych w jakimkolwiek prowadzonym postępowaniu administracyjnym toczącym się przed właściwymi organami administracji - jest zapewnienie stronom przez te organy możliwości czynnego udziału w postępowaniu.

W sprawie rozpatrywanej przez WSA w Olsztynie skarżący (zwolniony dyrektor powiatowego zarządu dróg) brał co prawda udział w posiedzeniu zarządu powiatu, podczas którego zadecydowano o jego odwołaniu i miał możliwość zabrania głosu. Jednakże jego udział w tym postępowaniu, a w konsekwencji możliwość obrony swych praw, Sąd uznał za iluzoryczne. Skarżący przychodząc na posiedzenie nie posiadał bowiem wiedzy, iż będzie procedowana kwestia jego odwołania, był tym faktem zupełnie zaskoczony. Nie otrzymał żadnych dokumentów związanych z jego sprawą. Nie mając wiedzy w przedmiocie zebranego materiału dowodowego nie był w stanie w racjonalny sposób zażądać jego uzupełnienia. Zdaniem Sadu oczywistym pozostaje, że bez uprzedniego przygotowania merytoryczne odniesienie się do stawianych mu zarzutów było znacznie utrudnione, a wobec obszerności i stopnia skomplikowania materii - w niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Było to w ocenie Sądu naruszenie elementarnych zasad proceduralnych w postaci niezapewnienia stronie odwoływanej czynnego udziału w postępowaniu, a co za tym idzie uniemożliwienie lub utrudnienie przedstawienia przez nią swoich racji i argumentów, oraz wypowiedzenia się co do dokumentów mających znaczenie w jej sprawie.

Sąd podsumował, że niewątpliwie skarżącemu nie zapewniono minimalnych i elementarnych standardów ochrony i gwarancji procesowych w procedurze jego odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, poprzez nie zapewnienie mu czynnego udziału w postępowaniu dotyczącym jego odwołania.

Ta okoliczność w ocenie Sądu skutkowała koniecznością stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały. Brak zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu, może mieć bowiem jak wskazał WSA szczególne znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy zarząd powiatu nie głosuje jednogłośnie za odwołaniem danej osoby ze stanowiska dyrektora, tak jak miało to miejsce w opisywanej sprawie.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl, orzeczenie nieprawomocne

Pt., 31 Gr. 2021 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka