Nowy system szkoleń i egzaminowania kierowców

Nowy system szkoleń i egzaminowania kierowców fotolia.pl

Szykują się duże zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców. Informacja o planowanej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami została w połowie grudnia opublikowana w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Zmiana przepisów ma stanowić odpowiedź na zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli (raport NIK z września 2015 r. Nr KIN-4101-04-00/2014 Nr ewid.149/2015/P/14/033/KIN) oraz uwagi organizacji społecznych zrzeszających instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i kierowców.

W projekcie ustawy mają zostać ujęte m.in. następujące zagadnienia:

  • odbycie kursu rozszerzonego z udziałem opiekuna prawnego osoby szkolonej;
  • możliwość dodatkowych szkoleń dla osób posiadających uprawnienia lub osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień;
  • wprowadzenie wyższych wymagań dla instruktorów, egzaminatorów, wykładowców;
  • ograniczenia w dostępie do informacji publicznej w zakresie pytań egzaminacyjnych, w tym wchodzących w ich skład wizualizacji, scenariuszy, opisów;
  • jednoznacznie wskazanie błędów, których popełnienie będzie oznaczało natychmiastowe przerwanie egzaminu;
  • obowiązek szkoleń dla osób, które w okresie próbnym między 4 a 8 miesiącem od dnia otrzymania prawa jazdy popełniły 2 wykroczenia w ruchu drogowym;
  • wyższe wymogi w stosunku do osób przeprowadzających kontrolę w ośrodkach szkolenia kierowców.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

Źródło: KPRM 

Czw., 30 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Mariusz Korcyl