Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skierowania na badania a przeciwskazanie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

Skierowania na badania a przeciwskazanie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi fotolia.pl

Stwierdzonych przeciwskazań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi nie można bowiem utożsamiać z uzasadnionymi zastrzeżeniami w zakresie stanu zdrowia, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy, i niejako "automatycznie", bez dalszego postępowania wyjaśniającego, kierować Stronę na badanie lekarskie. Tak wynika z niedawnego wyroku WSA w Gliwicach.

Z akt administracyjnych wynikało, że na skutek badania psychologicznego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1, pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami stwierdzono u skarżącego istnienie przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne co do kategorii B1, B, B+E, pouczając, że orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne. Po powzięciu przez organ I instancji informacji o treści w/w orzeczenia skierowano skarżącego na badania lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Sąd zwrócił uwagę, że w rozpoznawanej sprawie organy ograniczyły się do oparcia decyzji wyłącznie o w/w orzeczenie psychologiczne. Organ nie przeprowadził w tym zakresie żadnego dalszego postępowania wyjaśniającego, całkowicie pominął przy tym argumentację Strony, przedstawiane zarzuty, nie odniósł się również do wniosków dowodowych. Skoro przepis nie wskazuje precyzyjnie co należy rozumieć pod wyrażeniem "uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia", celowe pozostaje przeprowadzenie postępowania oraz dokonanie ustaleń czy w rozstrzyganej sprawie zachodzą zastrzeżenia, którym można przyznać charakter uzasadnionych zastrzeżeń w rozumieniu ustawy. Do organu należy ocena czy stwierdzenie w treści orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1, pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami przeciwskazań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, przy braku innych dokumentów w tym zakresie, stanowi "uzasadnione zastrzeżenie co do stanu zdrowia", o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, co wymaga szczegółowego uzasadnienia zgodnego z wymogami procedury administracyjnej.

Wyrok WSA w Gliwicach z 26 listopada 2021 r. sygn. II SA/Gl 780/21. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 30 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel