Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy do nałożenia kary za zajęcie pasa zawsze potrzebna jest mapa do celów prawnych?

Czy do nałożenia kary za zajęcie pasa zawsze potrzebna jest mapa do celów prawnych? fotolia.pl

Z tytułowym pytaniem zmierzył się Naczelny Sąd Administracyjny. Na jakim stanowisku stanął NSA?

Już na wstępie Naczelny Sąd zaznaczył, że do podważenia ustaleń organu nie mogła doprowadzić narracja Skarżącej, zgodnie z którą podstawę do ustalenia, że reklamy zostały usytuowane w pasie drogowym, może stanowić wyłącznie opinia biegłego i mapa do celów prawnych z wrysowanymi w odpowiedniej skali nośnikami reklamowymi przez biegłego geodetę w odniesieniu do granic pasa drogowego – odpowiadająca wymaganiom wynikającym z rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zdaniem NSA rządząca postępowaniem administracyjnym zasada oficjalności wymaga, by w toku postępowania organy podejmowały wszelkie kroki niezbędne do wyjaśnienia i załatwienia sprawy i dopuszczały przy tym jako dowód wszystko, co może przyczynić się do jej wyjaśnienia, a nie jest sprzeczne z prawem. W ocenie Naczelnego Sądu szeroka formuła postępowania dowodowego wyklucza możliwość stosowania formalnej teorii dowodowej, według której daną okoliczność można udowodnić wyłącznie za pomocą określonego środka dowodowego.

Przedstawione stanowisko nie stoi oczywiście na przeszkodzie dopuszczeniu dowodu w postaci opinii biegłego geodety czy mapy odpowiadającej standardom technicznym stawianym pomiarom geodezyjnym w postępowaniu, w którym mogłoby to przyczynić się do wyeliminowania istniejących w świetle innych zgromadzonych dowodów, wątpliwości co do okoliczności stanu faktycznego – orzekł NSA.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2021 r., II GSK 1386/21

Źródło: CBOSA

Sob., 25 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel