NSA: stawka zerowa w SPP dla osoby z kartą osoby niepełnosprawnej zgodna z prawem

NSA: stawka zerowa w SPP dla osoby z kartą osoby niepełnosprawnej zgodna z prawem fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał – wbrew stanowisku WSA – że uchwała Rady Miasta w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalająca stawkę zerową dla osób niepełnosprawnych posiadających specjalną kartę nie naruszała prawa. Jaki był dokładnie kontekst sprawy?

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Rada Miasta bezpodstawnie różnicuje w prawach osoby niepełnosprawne na te, które są w posiadaniu samochodu i te, które korzystają z pomocy osób posiadających pojazdy. Zdaniem NSA Wojewódzki Sąd niezasadnie zakwestionował wprowadzoną w zaskarżonej uchwale stawkę zerową opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania w stosunku do niepełnosprawnych posiadających „kartę osoby niepełnosprawnej „N”. Naczelny Sąd wskazał, że wadliwe było rozumowanie WSA, że wprowadzenie „karty N”, której uzyskanie obwarował uchwałodawca dodatkowymi wymogami w stosunku do wymogów przewidzianych dla „karty parkingowej” uregulowanej w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, stanowi „bezpodstawną”, a zatem niedopuszczalną regulację, stanowiącą istotne naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności.

Zdaniem NSA sąd I instancji nie wziął pod uwagę, że wprowadzone w zaskarżonej uchwale zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłaty (stawka zerowa) dla osób posiadających „kartę N”, stanowi dodatkowe zwolnienie, które może być przez radę gminy wprowadzone na podstawie art. 13b ustawy o drogach publicznych. Wprowadzone ono zostało na podstawie upoważnienia ustawowego przewidzianego w tym przepisie i nie naruszało także przepisów innych ustaw – zaznaczył NSA. Naczelny Sąd podkreślił, że w szczególności w żaden sposób nie zmieniało ono ani nie ograniczało zasad dotyczących parkowania pojazdu przez osoby niepełnosprawne, przewidzianych w Prawie o ruchu drogowym (art. 8 ust. 1) i wykonawczym do niej rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2021 r., II GSK 1202/21

Źródło: CBOSA

Pt., 19 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel