WSA o przebudowie zjazdu

WSA o przebudowie zjazdu fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na kanwie jednej z ostatnio rozpoznawanych spraw zwrócił uwagę na kluczową w jego ocenie kwestię przy uwzględnieniu wniosku o przebudowę zjazdu. Jaka to kwestia? Odpowiedź poniżej.

W omawianej sprawie organ odwoławczy zdaniem Sądu trafnie przyjął, że uwzględnienie wniosku o przebudowę zjazdu może nastąpić jedynie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organ ten uchylając decyzję Prezydenta Miasta wskazał, że rozpoznanie wniosku strony wymaga skupienia się na analizie porównawczej, czy dziś istniejący zjazd powoduje większe zagrożenie w ruchu drogowym, czy też to nowy zjazd, który był zaprojektowany z pasem wyłączeń będzie powodował większe zagrożenie dla ruchu drogowego. Równocześnie takiej analizy nie przeprowadzono przed wydaniem decyzji przez SKO.

W sprawie bezsporne było, iż przedmiotowy zjazd istnieje od wielu lat. W przeszłości był wykorzystywany jako zjazd publiczny na działkę, na której prowadzona była działalność gospodarcza (karczma). Z akt sprawy nie wynikało, by zjazd utracił charakter zjazdu publicznego. Niesporne pozostawało także to, że na dzień składania wniosku o wyrażenie zgody na przebudowę zjazd nie spełniał wymogów technicznych określonych w § 78 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 września 2021 r., III SA/Łd 480/21

Źródło: CBOSA

Sob., 23 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel