W Sejmie o publicznym transporcie zbiorowym: projekt nowelizacji za kilka tygodni na Stałym Komitecie Rady Ministrów

W Sejmie o publicznym transporcie zbiorowym: projekt nowelizacji za kilka tygodni na Stałym Komitecie Rady Ministrów fotolia.pl

13 października 2021 r. odbyło się posiedzenie połączonych sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, którego przedmiot stanowiło przedstawienie przez Ministra Infrastruktury oceny funkcjonowania ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz przekazanie informacji na temat kondycji publicznego transportu zbiorowego po pandemii. Resort reprezentował Sekretarz Stanu Rafał Weber.

Będą 3 zł do wozokilometra

Minister Weber potwierdził, że wolą Ministerstwa jest utrzymanie dopłaty do wozokilometra na poziomie 3 zł nie tylko w stanach epidemicznych, ale również w kolejnych latach. R. Weber przekazał też dane na temat Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: wszystkie dopłaty wnioskowane w ramach Funduszu na ten rok to 435 mln zł, 1689 gmin jest objętych liniami wspartymi z Funduszu, łączna liczba mieszkańców to ok. 28,5 miliona ludzi. Minister ocenił też, że gdyby nie rządowa dopłata, to w okresie COVID-19 praktycznie wszystkie linie zostałyby zlikwidowane.

Posłów pytania różne

W toku dyskusji posłowie dopytywali między innymi o to, czy resort infrastruktury współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kierunku rozwoju transportu w ramach smart village (poseł Ryszard Wilczyński), współpracę z samorządami (poseł Franciszek Sterczewski), nową ustawę albo poważną nowelizację (poseł Cezary Grabarczyk) i wspólny bilet (poseł Mirosław Suchoń). Stosunkowo mało pytań dotyczyło Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, a zatem posłowie nie w nim upatrują bolączek systemu PTZ.

Za kilka tygodni projekt nowelizacji

R. Weber w sposób najbardziej konkretny odniósł się do pytania posła Grabarczyka o nową ustawę albo poważną nowelizację – stwierdził, że projekt nowelizacji trafi za kilka tygodni na Stały Komitet Rady Ministrów. Bartłomiej Zydel z Biura ZPP dopytywał Ministra o to, jaka będzie to wersja projektu – przypominając, że ostatni znany projekt otrzymał w kwietniu 2019 r. negatywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Minister odpowiedział, że będzie to zmodyfikowana wersja projektu z 2019 r., z której usunięto np. najbardziej drażliwe dla Związku Powiatów Polskich kwestie, a projekt ma być zorientowany na usprawnienie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wyczekujemy jego ujawnienia z niecierpliwością, choć w tym przypadku (mając w pamięci ostatnią znaną wersję projektu) warto podsumować klasykiem: strach się bać.

Pt., 15 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel