Kolejny odcinek S7 w Małopolsce oddany do ruchu

Kolejny odcinek S7 w Małopolsce oddany do ruchu fotolia.pl

Kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma. Udostępniona do ruchu 4 października br. inwestycja ma 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na budowę trzeciego pasa.

- Droga ekspresowa S7 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych naszego kraju. Połączy trójmiejskie porty, a także port w Elblągu, który zyska dostęp do morza dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej i budowie kanału żeglugowego, z południem Polski. To droga o dużym znaczeniu gospodarczym i turystycznym. Dzięki jej realizacji znacząco poprawi się też bezpieczeństwo ruchu drogowego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach zadania wybudowane zostały dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obydwóch węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7. Powstało 10 wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, trzy przejazdy gospodarcze pod S7 i estakada w Szczepanowicach, która jest najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości ponad 680 m. Nowy obiekt przebiega nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

Zakres inwestycji obejmował budowę drogi ekspresowej S7 z dzielącym pasem ziemnym oraz pasami awaryjnymi, a także budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym oraz obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i dróg krzyżujących się z nią, wraz z wykonaniem korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów. W ramach budowy wykonano elementy odwodnienia drogi i obiekty towarzyszące, drogi dojazdowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury technicznej.

Wykonawcą prac była firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji to ponad 508 mln zł, a gwarancja na wykonane prace wynosi 10 lat.

Źródło: gov.pl

Śr., 6 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska