Miejsca postojowe a zjazd z drogi publicznej w kontekście organizacji ruchu – wyrok WSA

Miejsca postojowe a zjazd z drogi publicznej w kontekście organizacji ruchu – wyrok WSA fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził częściową nieważność aktu Starosty w przedmiocie zatwierdzenia organizacji ruchu drogowego. Z jakich przyczyn?

Zdaniem Sądu skoro zjazd do nieruchomości Skarżącego następował bezpośrednio w światło bramy o szerokości 2,30 m, a nie przepisowe 4,5 m – i do tego następował w prostopadły odcinek ścian w samym budynku (nie tylko bramę w ogrodzeniu), to oznaczało, że już w odległości 1,5 m od jezdni położenie wjeżdżającego pojazdu musiało być niemalże prostopadłe do drogi. Charakterystyka zjazdu na posesję Skarżącego w ocenie WSA zasadniczo różniła się od charakterystyki przepisowego zjazdu indywidualnego, gdzie w świetle samego zjazdu pojazd może nadal mieć położenie częściowo skośne (dzięki zachowaniu 4,5 m szerokości światła zjazdu). Zapewnienie bezpiecznej obsługi posesji Skarżącego wymaga więc zapewnienia ponadstandardowej przestrzeni manewrowej w ramach jedynego dostępnego obszaru, czyli jezdni samego pasa drogowego, tym bardziej, że obiektywnie sam Skarżący nie mógł poszerzyć bramy wjazdowej – ocenił WSA.

W związku z powyższym zdaniem Sądu zatwierdzona aktem Starosty organizacja ruchu zakładająca lokalizację miejsc postojowych na przeciwko bramy posesji Skarżącego akceptowała sytuację jednoznacznie niebezpieczną dla ruchu drogowego, a konkretnie taką, która podpada pod art. 49 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym. Wyrażała się ona w umieszczeniu miejsca postojowego w miejscu, gdzie postój utrudnia wjazd lub wyjazd z bramy, czego ten przepis zabrania.

Sąd dodał też, że z dróg publicznych korzysta nieograniczona ilość użytkowników ruchu. Ruch na rozważanej ulicy może być raz uspokojony, a w innym przypadku intensywny. Stąd też jego zdaniem ruch na drodze należy więc organizować tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Według Sądu właśnie potrzeba zapewnienia uniwersalnych wymogów bezpieczeństwa nakazuje odrzucić rozwiązanie, które wymaga od uczestnika ruchu, zjeżdżającego z drogi, manewrowania między ścianami bramy, niemalże na granicy obrysu samochodu osobowego, i to w sytuacji gdy pojazd nadal znajduje się na jezdni drogi publicznej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2021 r., II SA/Po 660/20

Źródło: CBOSA

Pt., 10 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel