Ponad 47 mln euro dofinansowania na polskie projekty kolejowe

Ponad 47 mln euro dofinansowania na polskie projekty kolejowe fotolia.pl

Siedem polskich projektów kolejowych może otrzymać ponad 47 milionów euro dofinansowania z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Polska znalazła się na szczycie listy państw Unii Europejskiej pod względem wartości pozyskanych środków.

Zwycięskie projekty

Dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę, przyznano pięciu polskim projektom. Kolejne dwa znalazły się na liście rezerwowej i otrzymają dofinansowanie pod warunkiem pozyskania brakujących środków krajowych.

Projekt PKP PLK „Prace na linii kolejowej E59, odcinek Kędzierzyn-Koźle – Chałupki – dokumentacja projektowa” uzyskał środki z puli kohezyjnej CEF (85% dofinansowania) w wysokości 18,2 mln euro.

Cztery projekty uzyskały środki z puli ogólnej CEF (50% dofinansowania) w wysokości 26,1 mln euro:

  • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Tunelu dalekobieżnego w Łodzi. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego.
  • Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy nowej linii kolejowej na odcinku Warszawa – Łódź Niciarniana oraz Sieradz Północny – Poznań na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego.
  • Prace na linii kolejowej E30 odcinek Rzeszów-Medyka – dokumentacja przedprojektowa. Projekt PKP PLK.
  • Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia”. Projekt Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Dwa projekty PKP PLK znalazły się na pierwszych miejscach listy rezerwowej. Otrzymanie wsparcia dla tych projektów możliwe jest pod warunkiem pozyskania zgody Ministerstwa Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla obniżonego przez Komisję Europejską, w związku z brakiem środków w puli kohezyjnej CEF, dofinansowania dla tych projektów do 50% kosztów (z pierwotnie wnioskowanego 85%), i uzupełnienia wkładu krajowego:

  • Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T (dokumentacja projektowa).
  • Prace na linii kolejowej C-E30 na odcinku Opole Groszowice-Jelcz – Wrocław Brochów (dokumentacja projektowa).

Szacunkowy budżet konkursu wynosił początkowo 200 milionów euro. Został jednak zwiększony do 307 milionów euro. Do konkursu zostało zgłoszonych łącznie 100 wniosków o dofinansowanie.

Dzięki pozyskanym funduszom zostaną przygotowane do realizacji duże inwestycyjne infrastrukturalne. Można tym samym mówić o otwarciu frontu robót dla wykonawców kolejowych w nowej perspektywie 2021-2027. Centrum Unijnych Projektów Transportowych będzie odpowiedzialne za bezpośredni monitoring inwestycji.

Fundusze, które łączą Europę

CEF to instrument finansowy zarządzany centralnie przez Komisję Europejską, która dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych przez siebie konkursów Tylko najważniejsze w skali całej UE projekty, w dodatku konkurencyjne wobec zgłoszeń z innych Państw Członkowskich, mają szansę otrzymać dofinansowanie. CEF wspiera trzy obszary: sieć transportową, energetyczną oraz telekomunikacyjną.

Polska otrzymała dotychczas 4,3 miliarda euro dofinansowania z CEF na realizację łącznie 59 projektów w obszarze transportu.

Źródło: MFiPR

 

Czw., 22 Lp. 2021 0 Komentarzy
Joanna Gryboś-Chechelska
Redaktor Joanna Gryboś-Chechelska