Podzielono rezerwę subwencji ogólnej przeznaczoną na drogi

Podzielono rezerwę subwencji ogólnej przeznaczoną na drogi fotolia.pl

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, w porozumieniu z ministrem infrastruktury oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, podzielił rezerwę „drogową” subwencji ogólnej. Środki z rezerwy otrzyma 120 jednostek samorządu terytorialnego. 109 powiatów i miast na prawach powiatu otrzyma fundusze w wysokości 276 512, 705 zł.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

W roku 2021 rezerwa wynosi 335,999 tys. zł. Środki otrzyma też 11 województw (59,486.295 zł). Rezerwa subwencji ogólnej w obecnym kształcie funkcjonuje od 2004 r. 

Źródło: MF

Załączniki:
Pobierz ten plik (Rezerwa_subwencji_ogólnej_2021.pdf)Lista zadań560 kB
Pon., 24 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska