Pojazd skompletowany wg NSA

Pojazd skompletowany wg NSA fotolia.pl

Zgodnie z art. 2 pkt 68 Prawa o ruchu drogowym pojazd skompletowany to taki pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz uzyskania założonych cech użytkowych powstał w wyniku co najmniej jednego etapu kompletacji.

W orzecznictwie został wyrażony pogląd, że o tym, że dany pojazd jest pojazdem skompletowanym, decyduje wyłącznie dowód rejestracyjny. Jeżeli więc naczepa składa się z dwóch elementów oznaczonych dwoma różnymi numerami VIN i posiadającymi odrębne dowody rejestracyjne, to każdy z tych elementów jest odrębnym pojazdem w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy.

 Wyrok NSA z dnia 5 września 2019 r., sygn. akt: II GSK 2798/17

 

Niedz., 14 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka