Hulajnogi elektryczne – naprawdę będziemy odholowywać?

Hulajnogi elektryczne – naprawdę będziemy odholowywać? fotolia.pl

Po pracach sejmowych nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 911, Sejm IX kadencji), które toczyły się intensywnie w ostatnim tygodniu lutego 2021 r. można powiedzieć, że Ministerstwu Infrastruktury od października 2020 r. (wtedy projekt ostatecznie opiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, o czym informowaliśmy tutaj) absolutnie nie przybyło rozsądku.

Minister: w KWRiST bez zastrzeżeń. Oj Panie Ministrze, Panie Ministrze…

Zarówno w toku prac na sali plenarnej, jak i w ramach posiedzeń Komisji Infrastruktury wiceminister infrastruktury Rafał Weber zapewniał o tym, że w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie było praktycznie żadnych zastrzeżeń do projektu. To delikatnie rzecz ujmując bardzo luźne traktowanie rzeczywistości, gdyż ZPP negatywnie zaopiniował wtedy stosowanie art. 130a Prawa o ruchu drogowym do usuwania i parkowania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego – i zdania w tym zakresie nie zmienił.

ZPP apelowało, apeluje i będzie apelować: nie strzelajmy do wróbla z armaty

W toku prac sejmowych zgłoszona została poprawka, która wpisuje się w podejście Związku Powiatów Polskich do omawianej sprawy: mianowicie umożliwiająca funkcjonariuszom służb przestawianie np. hulajnóg w odpowiednie, bezpieczne miejsca (w przypadku sprzętu będącego własnością przedsiębiorców) albo korzystanie z procedury właściwej dla rzeczy znalezionych (w przypadku sprzętu prywatnego) – bez konieczności uruchamiania do tego celu całej „machiny” z art. 130a Prawa o ruchu drogowym. Nie uzyskała ona większości na etapie sejmowym – będziemy o to zabiegać w Senacie.

Jeśli mamy strzelać z armaty, to musimy ją przynajmniej zdążyć naładować

Ponadto MI w porównaniu do wersji projektu opiniowanej przez KWRiST skróciło okres vacatio legis z 60 do 30 dni, co oznacza, że w resorcie rozwagi od października ubiegłego roku chyba wręcz ubyło. Ta kwestia również była podnoszona przez ZPP w toku prac sejmowych, będzie podnoszona także w Senacie.

Na kontynuację prac w izbie wyższej przyjdzie nam jednak chwilę poczekać – początek najbliższego posiedzenia Senatu zaplanowany jest na 24 marca 2021 roku.

Pt., 26 Lt. 2021 1 Komentarz Dodane przez: Bartłomiej Zydel