Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu - zakres postępowania

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu - zakres postępowania fotolia.pl

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Organ administracji orzekający o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie może weryfikować jego statusu, jako dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Tego rodzaju okoliczności ustalane są w postępowaniu dotyczącym uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, które jest postępowaniem odrębnym i poprzedza zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu (art. 5 ust. 3 ustawy).

Wyrok NSA z dnia 30 grudnia 2020 r., sygn. akt: I OSK 1731/20

 

Czw., 11 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka