Cofnięcie uprawnień wskutek niezgłoszenia się na egzamin

Cofnięcie uprawnień wskutek niezgłoszenia się na egzamin fotolia.pl

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy, który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b.

W orzecznictwie podkreśla się, że "wskazany termin" w rozumieniu przywołanego przepisu to najkrótszy czas, w którym możliwe jest wykonanie obowiązku wynikającego z ostatecznej decyzji nakładającej obowiązek zgłoszenia się na egzamin państwowy. W tym wypadku dostrzega się, że przepis art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o kierujących pojazdami posługuje się pojęciem "niezgłoszenia się we wskazanym terminie", co mogłoby sugerować, że istnieje obowiązek organu określenia terminu zgłoszenia się kierowcy na egzamin państwowy. Przeczy temu jednak brak precyzji ustawodawcy w omawianym zakresie. Skoro zatem treść decyzji administracyjnych zdeterminowana jest przepisami prawa administracyjnego materialnego i procesowego, a wszystkie elementy decyzji, w tym także zakreślone terminy winny mieć oparcie w przepisach ustawowych lub wykonawczych, to brak jest podstaw prawnych do określenia terminu sprawdzenia kwalifikacji w decyzji o skierowaniu na taki egzamin.

Wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt: I OSK 2481/19

 

Sob., 6 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka