Dopięliśmy swego. Uzgodniono wymogi kwalifikacyjne wobec pracowników nadzorujących SKP

Dopięliśmy swego. Uzgodniono wymogi kwalifikacyjne wobec pracowników nadzorujących SKP fotolia.pl

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa na bieżąco o sporze między Ministrem Infrastruktury a Związkiem Powiatów Polskich dotyczącym projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Kością niezgody były zbyt wysokie wymagania kwalifikacyjne, jakie Minister chciał narzucić pracownikom starostw powiatowych zajmujących się nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów. W tym tygodniu udało się dojść do konsensusu.

I tak:
  • główny specjalista ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów będzie musiał posiadać alternatywnie wykształcenie wyższe o kierunku mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, administracja lub prawo albo wykształcenie wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunku mechanika i budowa maszyn, mechatronika lub transport. W tym pierwszym przypadku dodatkowo wymaga się 4 lat praktyki zawodowej, w tym drugim – 5;
  • starszy specjalista ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów będzie musiał spełniać identyczne wymogi co do wykształcenia, niższe będą natomiast wymagania dotyczące stażu pracy – niezależnie od posiadanego wykształcenia będzie to okres 2 lat;
  • specjalista ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów będzie musiał posiadać wykształcenie średnie o profilu mechatronicznym, transportowo-specycyjnym lub ekonomiczno-administracyjnym i 2 lata praktyki zawodowej.

Osoba zatrudniona na wymienionych wyżej stanowiskach obowiązana będzie odbyć co dwa lata minimum dwudniowe szkolenie obejmujące swoją tematyką: obowiązki nadzorcze nad stacjami kontroli pojazdów, wymogi stawiane przedsiębiorcom prowadzącym stacje kontroli pojazdów, zasady przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów.

W ramach przepisów przejściowych przewiduje się rezygnację z wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia wobec pracowników, który w zakresie swoich obowiązków posiada wykonywanie czynności kontrolnych nad stacjami kontroli pojazdów, o ile jest zatrudniony na tym stanowisku przez okres dłuższy niż 2 lata. Pozostałe osoby będą musiały uzupełnić swoje wykształcenie w terminie 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Czw., 28 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski