Jak wygląda sytuacja na drogach powiatowych? - nowa odsłona Systemu Analiz Samorządowych

Jak wygląda sytuacja na drogach powiatowych? - nowa odsłona Systemu Analiz Samorządowych fotolia.pl

Zachęcamy naszych czytelników nadzorujących lub zajmujących się zarządzaniem drogami powiatowymi do czynnego przyłączenia się do nowej inicjatywy Związku Powiatów Polskich jaką jest rozbudowa Systemu Analiz Samorządowych o dział związany z badaniem wskaźników drogowych.

Od czterech lat Związek Miast Polskich wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP w ramach projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego intensywnie rozwija System Analiz Samorządowych (SAS) i wspiera doskonalenie zarządzania lokalnymi usługami (kultura, pomoc społeczna, oświata, transport, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa) poprzez m.in. organizację Grup Wymiany Doświadczeń.

W chwili obecnej Związek Powiatów Polskich rozpoczyna realizację kolejnego etapu rozwoju SAS-u uruchamiając pierwszy, otwarty dla wszystkich cykl monitorowania dróg powiatowych.

Za pośrednictwem Internetu gromadzić będziemy dane za lata 2009 i dalej. Bardzo zależy nam na Państwa uczestnictwie w tych badaniach. Udział w nich umożliwi dokonywanie porównań z innymi powiatami przy użyciu wskaźników pozwalających na ocenę skuteczności i efektywności kosztowej tego sektora działalności powiatu.

Zapraszam Państwa do zgłoszenia swojego udziału w tych badaniach, licząc na stałą współpracę w przyszłości.

Ze szczegółowymi informacjami związanymi z nowoutworzonym komponentem SAS-u możecie Państwo zapoznać się czytając zamieszczoną poniżej prezentację multimedialną.

W przypadku  zainteresowania badaniami SAS, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia akcesu do badań (można go pobrać poniżej) wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu (tzw. koordynatora SAS w tym sektorze) oraz odesłanie ich jak najszybciej do Biura ZPP.

Po nadesłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo od nas kod dostępu niezbędny do wpisywania danych do bazy SAS drogą internetową.

Wyniki badań we wszystkich dziedzinach jakie obejmuje SAS można oglądać na stronach internetowych ZMP (www.sas.zmp.poznan.pl), wybierając zakładkę zakładkę „powiaty" oraz moduł „Prezentacja wskaźników według dziedzin" (można oglądać wartość dowolnego wskaźnika dla wszystkich lub wybranych powiatów) lub moduł „Prezentacja wskaźników według powiatów" (można oglądach wartości wszystkich wskaźników dla wybranego powiatu). Każdy zainteresowany może przeglądać wartości wskaźników dla własnego powiatu na tle innych, dowolnie przez siebie wybranych powiatów, spośród tych które dostarczają dane, jak i zbiorcze wartości wszystkich wskaźników umieszczonych w bazie dla wszystkich powiatów.

Zawartość takich zestawień uzależniona jest od Państwa zaangażowania w wypełnianie ankiet.Tym bardziej zachęcamy do włączenia się w badania SAS!

Wt., 22 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka