Zmiany w zakresie rejestracji pojazdów

Zmiany w zakresie rejestracji pojazdów fotolia.pl

Zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie podstaw rejestracji pojazdów wymusiła zmianę regulacji dotyczących szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Jak informuje Serwis Samorządowy LEX rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 36, poz. 182) aktualizuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.) w związku z potrzebą dostosowania dotychczasowych przepisów rozporządzenia do zmian w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym wprowadzonych następującymi aktami prawnymi: - ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802), wydaną w związku wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z dnia 5 czerwca 2008 r., w sprawie C-170/07, zgodnie z którym wprowadzając przed rejestracją w Polsce wymóg badania technicznego w stosunku do przywożonych pojazdów używanych zarejestrowanych uprzednio w innych państwach członkowskich, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Rozporządzenia uwzględnia zmienione ww. ustawą brzmienie art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające uznawanie na potrzeby rejestracji pojazdu dokumentów wydawanych przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, potwierdzających termin i wykonanie badań technicznych pojazdu.

Rozporządzenie m.in. rozpisuje postępowanie organów rejestrujących w przypadku ,,powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy". Dodatkowo określa dla takiego przypadku obowiązek przesłania zapytania o dane pojazdu do centralnej ewidencji pojazdu bądź organu właściwego dla ostatniej rejestracji pojazdu, w ramach czynności związanych z czasową rejestracją takiego pojazdu z urzędu.

Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 21 marca 2011 r. Część zmian wejdzie jednak w życie dopiero z dniem 19 sierpnia 2011 r.

Źródło: samorzad.lex.pl / fot. sxc.hu

Wt., 1 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka