Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak wygląda nauka w Polsce? Raport OPI już dostępny!

Jak wygląda nauka w Polsce? Raport OPI już dostępny! fotolia.pl

Nowy raport „Nauka w Polsce 2022” przygotowany został przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Publikacja przedstawia najważniejsze informacje na temat polskiej nauki do 2021 roku. Tam, gdzie to było możliwe, zaprezentowano również statystyki z 2022 r. Zestawiono je także z danymi z poprzednich lat oraz porównano ze wskaźnikami z innych państw. Z publikacji wynika m.in., że Polska zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby badaczy, zatrudniając 124 600 osób. Co więcej, według danych pochodzących z systemu POL-on w ramach polskiego systemu nauki funkcjonuje łącznie 608 instytucji naukowych. Raport „Nauka w Polsce 2022” jest dostępny dla wszystkich na portalu RAD-on.

22 proc. badaczy reprezentuje nauki inżynieryjno-techniczne

Na stronie MEiN dowiadujemy się, że z danych pochodzących ze Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on wynika, że w 2021 roku funkcjonowało 369 szkół wyższych (w tym 131 uczelni publicznych), 78 instytutów Polskiej Akademii Nauk, 102 instytutów badawczych (w tym 32 instytuty Sieci Łukasiewicz) oraz 59 innych instytucji. Najliczniejszą grupę wśród pracowników B+R stanowili doktorzy (44 proc.), którzy przeważali zwłaszcza na uczelniach i w instytutach PAN. W instytutach badawczych oraz pozostałych podmiotach dominowały osoby z tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera, którzy w sektorze nauki stanowili ogółem 16 proc. Samodzielni pracownicy naukowi, czyli osoby ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora, stanowili odpowiednio: 27 i 13 proc. personelu B+R.

Co trzecia instytucja naukowa jest zlokalizowana w województwie mazowieckim

– Co trzecia instytucja naukowa zlokalizowana jest w województwie mazowieckim. Zgodnie z danymi z POL-on znajduje się tam 211 podmiotów – mówi dr Marzena Feldy, kierownik Laboratorium Analiza Statystycznych w OPI. – Znacznym potencjałem naukowym mogą wykazać się również województwa: wielkopolskie (58 podmiotów) i śląskie (55 podmiotów), a także małopolskie (49 podmiotów) i dolnośląskie (43 podmioty).

Inicjatywy big science z udziałem Polaków

Polska jest także uczestnikiem wielu międzynarodowych organizacji i konsorcjów wykorzystujących tzw. big science. Nasi badacze należą do takich prestiżowych gremiów jak: Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN), Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) oraz inicjatywy w ramach Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ERIC). Uczestnictwo w tych instytucjach umożliwia polskim naukowcom między innymi prowadzenie badań z wykorzystaniem unikalnego i zaawansowanego technologicznie zaplecza badawczego, a także udział w programach stażowych, doktoranckich i post-doktorskich.

Jak czytamy - umiędzynarodowienie polskiej nauki jest ważnym aspektem, któremu sprzyja rozwijanie współpracy międzynarodowej na szczeblu rządowym. Na koniec 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki posiadało aż 200 umów międzynarodowych o współpracy w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego lub nauki i szkolnictwa wyższego. Umowy te zostały zwarte z 95 państwami. Najwięcej obowiązujących umów dwustronnych Polska podpisała z: Niemcami (8), Austrią (6), Czechami i Słowacją (po 5), a także z Argentyną, Grecją, Gwineą, Izraelem, Rumunią, Słowenią i Ukrainą (po 4).

Raport „Nauka w Polsce 2022” sfinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki, a pełną jego treść można przeczytać tutaj 

Źródło: MEiN

Pt., 24 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła