Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek o dotację na budowę i remont obiektów sportowych bez opinii marszałka

Wniosek o dotację na budowę i remont obiektów sportowych bez opinii marszałka fotolia.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nowelizację rozporządzenia w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.

Dotychczasowe rozporządzenie służyło w szczególności do udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na budowę kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Obecnie w związku z wdrażaniem Programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji zaistniała konieczność zmiany przepisów rozporządzenia w celu wprowadzenia zapisów optymalnych z perspektywy realizacji programu, w tym właściwej organizacji procesów naboru i oceny wniosków oraz wypłaty i rozliczania dotacji.

Aktualnie rozporządzenie przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, zwane dalej „dotacjami”, na dofinansowanie zadań związanych między innymi z budową i remontami obiektów sportowych, w tym budową kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Resort proponuje ww. przepisowi nadać uniwersalną formę tak, aby umożliwić Ministrowi udzielanie z budżetu państwa dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w formule ogłaszanych przez Ministra programów, stanowiących swojego rodzaju regulamin i wytyczne dla beneficjentów środków z budżetu państwa.

W projekcie resort proponuje również rezygnację z zapisu § 3 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym wniosek, przed złożeniem Ministrowi, powinien zostać zaopiniowany przez właściwego terytorialnie marszałka województwa. Przepis ten niezbędny był w sytuacji, w której zadania dotyczące kompleksów sportowych Orlik realizowane były przy jednoczesnym wsparciu ze strony samorządów województw. Obecnie przepis ten nakłada na wnioskodawców dodatkowe nieuzasadnione zobowiązanie.

Opinię w zakresie przedmiotowego projektu przygotował Związek Powiatów Polskich i można się z nią zapoznać tutaj.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl 

Czw., 12 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka