Program „Posiłek w szkole i w domu” - kto będzie mógł z niego skorzystać?

Program „Posiłek w szkole i w domu” - kto będzie mógł z niego skorzystać? fotolia.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało ponad 2,7 mld zł, po 550 mln zł rocznie, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program zapewnia pomoc osobom starszym oraz dzieciom, które pochodzą z rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej. W ramach programu dzieci dostają posiłek w szkole, a osobom starszym, które np. nie wychodzą z domu te posiłki są dowożone.

Do kogo kierowana jest pomoc?

Środki przekazywane gminom w ramach programu wspomagają osoby spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 proc. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc skierowana jest do:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osób i rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej m.in. osób starszych czy niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach programu zostało dofinansowane dowożenie posiłków osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność. Gminy mogą starać się również m.in. o dodatkowe wsparcie na prowadzone bezpośrednio przez samorządy stołówki szkolne.

Źródło: MRiPS

Pt., 26 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska