„Asystent studenta z ASD" - trwa nabór wniosków

„Asystent studenta z ASD fotolia.pl

Do końca stycznia br. trwa nabór uzupełniający uczelni do ogólnopolskiego projektu „Asystent studenta z ASD”, realizowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). To nowatorskie rozwiązanie, którego celem jest wsparcie w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, oferowane studentom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus.

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym osoby z Zespołem Aspergera, stanowią coraz liczniejszą grupę wśród studentów w Polsce. Jednocześnie, nawet co dziesiąta osoba z Zespołem Aspergera przejawia specjalne zdolności i może być wybitnym absolwentem czy naukowcem.

Dla części studentów z ASD rozpoczęcie i kontynuacja edukacji na studiach wyższych stanowi nowe, niełatwe wyzwanie. By uczelnia mogła ich odpowiednio wesprzeć musi być do tego przygotowana i dysponować odpowiednimi narzędziami.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi projekt „Asystent studenta z ASD”. Jego kluczowym elementem jest pomoc udzielana studentom przez zaufanych i posiadających odpowiednie kompetencje asystentów. Założeniem takiego wsparcia jest pomoc dostosowana do potrzeb i obecnej sytuacji studenta. Asystentem może zostać nie tylko pracownik uczelni, ale również jej absolwent lub student po ukończeniu I semestru studiów.

W ramach projektu, do końca tego miesiąca trwa nabór uczelni chcących wdrożyć u siebie instytucję „Asystenta studenta z ASD”. Zainteresowane wprowadzeniem u siebie takiego rozwiązania szkoły wyższe mogą uzyskać nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również finansowe.

Źródło: MFiPR

Czw., 20 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska