Co dalej z modelem edukacji włączającej?

Co dalej z modelem edukacji włączającej? fotolia.pl

Resort edukacji pracuje nad projektem ustawy o wsparciu dziecka, ucznia i rodziny.

Dokument jest aktualnie na wstępnym etapie prac legislacyjnych i dopiero podjęta zostanie decyzja czy i kiedy zostanie wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazała Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, która odbyła się 29 października 2021 r. 

Komisja została zwołana w celu przedstawienia przez Ministra Edukacji i Nauki informacji na temat roli szkół specjalnych w systemie kształcenia włączającego w szczególności w czasie popandemicznym.

Pani Minister wskazała, że w rezerwie, której dysponentem jest Minister Edukacji i Nauki znajduje się 700 mln zł na zwiększenie subwencji oświatowej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną – 180 mln zł na pomoc
psychologiczno-pedagogiczną zostanie przekazane od 1 stycznia 2022 r. A od 1 września 2022 r. zostanie przekazanych pozostałych 520 mln zł na zatrudnienie dodatkowych psychologów i pedagogów, logopedów. Efektem takiego działania ma być zwiększenie zatrudnienia specjalistów z 21 tys. do 39 tys. Dodatkowo resort planuje przekazanie 50 mln zł na szkolenia nauczycieli. Przeszkolonych ma zostać 28 tys. osób i mają zostać przygotowane także podręczniki. Minister Marzena Machałek wskazała, że po zakończeniu pilotażu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą ma docelowo powstać 280 takich podmiotów. Z założeń modelu resort edukacji planuje utrzymać także i wdrożyć rozwiązanie polegające na określeniu standardu zatrudnienia specjalistów w szkołach ogólnodostępnych. Pani Minister kilkakrotnie powtórzyła, że nie jest planowana likwidacja szkolnictwa specjalnego i resort chce wzmacniać oba tory edukacji. 

Jednym z rozwiązań zawartych w Modelu Edukacja dla wszystkich było także utworzenie Centrów Dziecka i Rodziny. Jak zauważyła Minister Marzena Machałek docelowo resort edukacji planuje powstanie Centrum Dziecka i Rodziny. Na ten moment jednak koordynacja i działania umieszczone zostaną w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, by cały system przygotował się na zmianę. Jeśli wszystko sprawnie zafunkcjonuje kolejnym etapem ma być powołanie nowej jednostki. 

Dodatkowe propozycje resortu edukacji nad którymi toczą się prace to: wprowadzenie oceny funkcjonalnej oraz nowe kierunki studiów podyplomowych dla specjalistów.

W toku dyskusji najmocniej wybrzmiał głos nauczycieli-specjalistów zaproszonych na posiedzenie. Zwracali oni uwagę na następujące zagadnienia: 

  • obawę o dzieci, których schorzenia spowodują, że nie będą w stanie funkcjonować w szkołach ogólnodostępnych;
  • przekazywanie olbrzymich środków na wykwalifikowanych specjalistów to jedno, ale równie ważne jest długoletnie doświadczenie, którego osobom zaraz po studiach brakuje;
  • ogromne braki kadrowe jeżeli chodzi o nauczycieli-specjalistów;
  • jeżeli istnieje potrzeba wzmocnienia szkolnictwa specjalnego to może warto najpierw wesprzeć istniejące szkoły a nie myśleć o tworzeniu nowych instytucji;
  • konieczność "odczarowania" szkół specjalnych;
  • likwidacja edukacji integracyjnej, jako jednego z elementów segregacji.

Komisja zdecydowała, że temat będzie kontynuowany. Terminy kolejnych posiedzeń, poświęconych zagadnieniu edukacji włączającej, zostaną ustalone przez Prezydium Komisji.

Pt., 26 Lst. 2021 1 Komentarz Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka