Sejmowe Komisje przyjęły projekt budżetu w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej

Sejmowe Komisje przyjęły projekt budżetu w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej fotolia.pl

27 października br. odbyło się posiedzenie Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które rozpatrzyły i zaopiniowały dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624).

Komisje opiniowały projekt w zakresie:

 • części budżetowej 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie części oświatowej;
 • części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji: 11, 26, 29 i 52;
 • części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
  1. 801 – Oświata i wychowanie,
  2. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Wojciech Murdzek. Jak referował Pan Minister subwencja oświatowa na 2022 r. wyniesie 53 mld 365 mln zł. Kwota ta uwzględnia wzrost liczby uczniów o 0,2% i spadek liczby nauczycieli o 3 tys. czyli 0,5%.

W rozbiciu na poszczególne poziomy samorządów kwota ta ma zostać podzielona następująco:

 • gminy – 32 mld 679 mln o 880 mln więcej niż na rok 2021;
 • powiaty – 19 mld 755 mln o 386 mln więcej niż na rok 2021;
 • województwa – 665 mln o 5 mln więcej niż na rok 2021.

Rezerwa oświatowa na 2022 r. ma wynieść 267 mln zł.

Zaplanowane na rok 2022 rezerwy celowe będą dotyczyły m.in.:

 • 3 mld 812 mln zł na korektę wynagrodzeń nauczycieli (zmiany systemowe lub inne) w tym 700 mln na edukację włączającą;
 • 100 mln zł na kontynuowanie w roku 2022 przedsięwzięcia Poznaj Polskę;
 • 29 mln zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;
 • 1 mld 610 mln zł – na upowszechnianie wychowania przedszkolnego.

Po wystąpieniu Pana Ministra rozpoczęła się dyskusja, w której posłowie poruszyli następujące zagadnienia:

 • rezygnacja z finansowania nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w związku z faktem, że państwo niemieckie nie finansuje nauczania języka polskiego w Niemczech;
 • wzrost subwencji nie pokrywa się ze wzrostem inflacji;
 • poziom pokrycia subwencją wydatków bieżących w samorządach spada;
 • w 2015 r. subwencja oświatowa stanowiła 2,24% PKB, a w przyszłym roku będzie to niecałe 2% PKB;
 • na jaki cel zostanie przeznaczona rezerwa 3,8 mld zł w sytuacji, jeżeli żadne zmiany systemowe nie zostaną uchwalone i czy zwiększy wysokość subwencji oświatowej;
 • przypomniano, że minister Dariusz Piontkowski w jednym z wywiadów stwierdził, że 100 zł więcej dla nauczycieli to 1 mld potrzebny w budżecie. Skoro więc wynagrodzenia mają wzrosnąć o 1400 zł to na ten cel konieczne jest nie 8 mld zł, o których Pan Minister Piontkowski mówił tylko 14 mld zł.

W dyskusji głos zabrał także przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, który poprosił o przejęcie i przyjęcie poprawki dotyczącej wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. a pokryciu tego zadania miałyby służyć środki rezerwy (3,8 mld zł). Komisje odrzuciły tę poprawkę (głosowało 45 posłów, 18 było za a 27 przeciw).

Na zakończenie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Zgłoszono zdanie odrębne polegające na utworzeniu w części budżetowej 82, dziale 758 nowej dotacji przeznaczonej na naukę języka polskiego ojczystego poza granicami RP.

Pt., 5 Lst. 2021 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka