Promocja polskiej kultury za granicą. Ruszył nabór wniosków do programu Kultura inspirująca

Promocja polskiej kultury za granicą. Ruszył nabór wniosków do programu Kultura inspirująca fotolia.pl

Instytucje podległe i nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogą aplikować do programu Kultura inspirująca 2022-2023. Na promocje polskiej kultury za granicą zostanie przeznaczone 4 000 000 zł w roku 2022 oraz 3 000 000 zł w roku 2023.

Strategicznym celem programu jest promocja kultury polskiej za granicą, w oparciu o projekty zmierzające do wieloletniej współpracy polskich instytucji kultury z kluczowymi zagranicznymi instytucjami, w partnerstwie z polskimi placówkami zagranicznymi.

Dofinansowanie w ramach programu Kultura inspirująca można otrzymać na realizację projektów jednorocznych (2022) lub dwuletnich (2022-2023) dla następujących zadań:

  • projekty promujące polską kulturę, skierowane do odbiorcy zagranicznego i realizowane poza granicami RP,
  • pobyty zagraniczne pracowników polskich instytucji kultury w instytucjach partnerskich,
  • wizyty studyjne – przyjęcie zagranicznych gości przez polskie instytucje kultury lub grupy instytucji mające na celu rozwój współpracy oraz realizację wspólnych projektów.

Program Kultura inspirująca przeznaczony jest wyłącznie dla instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których działalność finansowana jest w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wnioski można przesyłać do 15 grudnia br. Wniosek składa się z właściwego formularza wniosku oraz kosztorysu. 

Podczas oceny wniosków istotne znaczenie będzie miało miejsce realizacji projektu. Zadania realizowane na terenie wymienionych poniżej obszarów geograficznych będą traktowane priorytetowo:

  • Europa,
  • Państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia),
  • Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam),
  • Kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego – ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Źródło: MKiDN

Śr., 3 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska