Program "Laboratoria przyszłości" - więcej infromacji

Program fotolia.pl

Podczas październikowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST przedstawiciele strony samorządowej poprosili o przybliżenie programu "Laboratoria przyszłości" oraz odpowiedź na pojawiające się pytania i wyjaśnienie wątpliwości związanych z realizacją tego programu. 

Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły jest uzależniona od liczby uczniów wynikającej z danych Systemu Informacji Oświatowej.

Kiedy liczba uczniów jest niższa niż 235:

  1. 30 000 zł – w szkole do 100 uczniów,
  2. 60 000 zł – w szkole do 200 uczniów,
  3. 70 000 zł – w szkole do 234 uczniów.

Kiedy liczba uczniów wynosi co najmniej 235: kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.

Katalog wyposażenia podzielony jest na wyposażenie podstawowe i dodatkowe, liczy 175 pozycji a kupowany sprzęt musi być wybrany z katalogu. 

W ramach programu szkoły zobowiązują się do:

  • udostępnienia sprzętu do realizacji zajęć,
  • uwzględniania treści doradztwa zawodowego,
  • spełnienia wytycznych w zakresie oznaczenia,
  • udziału w badaniach i ankietach ewaluacyjnych,
  • wykorzystania sprzętu podczas zajęć,
  • wyznaczenia szkolnego koordynatora,
  • dzielenia się dobrymi praktykami z innymi.

Termin zgłoszenia do programu wyznaczono do 15 listopada 2021 r. Udział nie wymaga wkładu własnego a na etapie zgłoszeń nie trzeba decydować jaki sprzęt z katalogu wyposażenia zostanie zakupiony. Wsparcie zostanie wypłacone w całości z góry. 

Pytania do programu można zadawać poprzez formularz kontaktowy na stronie /www.gov.pl/web/laboratoria

Czw., 28 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka