Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości fotolia.pl

Laboratoria Przyszłości, to program w ramach którego ponad 1 mld zł trafi do szkół podstawowych w całym kraju na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości uczniów. Do 15 listopada będzie trwał nabór dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów. Nabór dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST będzie w kolejnej turze.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” organy prowadzące szkoły mogą otrzymać do: 

  • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów),
  • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów),
  • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów),
  • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów). 

Przez kilka tygodni trwały konsultacje katalogu wyposażenia, które trafi do szkół w ramach „Laboratoria Przyszłości”. Wpłynęło 3856 propozycji od 583 podmiotów – dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników instytucji oświatowych, uczniów, rodziców, przedstawicieli uczelni, przedsiębiorców, izb branżowych, samorządów, fundacji i stowarzyszeń.

Cyklicznie odbywają się także specjalne webinary – do udziału w nich zgłosiło się 3612 organów prowadzących i 10786 przedstawicieli szkół. Efektem tych konsultacji, jest liczący 175 pozycji katalog wyposażenia, które szkoły mogą kupować za otrzymane w ramach programu środki. Konstrukcja katalogu sprawia, że każda szkoła znajdzie w nim coś dla siebie – od narzędzi do prac ręcznych, przez drukarki 3D i roboty edukacyjne, po sprzęt do realizacji nagrań audio-wideo.  

Katalog zawiera minimalne wymagania do wielu pozycji, których nie należy mylić z kompletną specyfikacją – każde wyposażenie spełniające minimalne wymogi może być kupowane w ramach programu. W katalogu wyszczególniono również wyposażenie podstawowe – takie, które każda szkoła musi zakupić w ramach programu o ile jeszcze go nie posiada – oraz dodatkowe, dobierane swobodnie przez szkoły.

Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą: 

  • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.);
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony etc.);
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Te elementy od 1 września 2022 roku będą musiały znaleźć się w każdej szkole podstawowej w Polsce – także jeżeli nie zgłosiła się ona do Laboratoriów Przyszłości. Założeniem programu jest danie wszystkim szkołom podstawowym w Polsce szansy na sfinansowanie w całości zakupu wyposażenia podstawowego i wybranych przez same szkoły elementów wyposażenia dodatkowego, tak aby wchodzący od kolejnego roku szkolnego obowiązek nie miał negatywnego wpływu na sytuację finansową organów prowadzących szkoły – wsparcie jest udzielane w całości z góry i bez konieczności wniesienia wkładu własnego. 

Szkoła wypełnia wniosek, który trafia do organu prowadzącego, który następnie wnioskuje o przyznanie wsparcia do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Wszystkie wnioski można wypełnić w kilka minut i składa się je wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem strony gov.pl/laboratoria. Na tej samej stronie dostępny jest katalog, instrukcje (w formie pisemnej jak i wideo) jak składać wnioski oraz inne pomocne materiały. Szkoły, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski od 8 października do 15 listopada. Organy prowadzące te szkoły muszą wydać co najmniej 60% otrzymanych środków do końca 2021 r. (Sam sprzęt może być dostarczony do szkół najpóźniej 1 września 2022 roku).

Szkoły niepubliczne oraz szkoły publiczne prowadzone przez ministrów, osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż ministrowie będą objęte kolejnymi naborami. Harmonogram programu skonstruowany jest tak, aby każda szkoła miała co najmniej 6 miesięcy na zakupy. Szkoły, które jeszcze nie mogą składać wniosków mogą wypełnić deklarację zainteresowania, aby dostać automatyczne powiadomienie o otwarciu okienka składania wniosków. 

Źródło: Laboratoria Przyszłości

Śr., 13 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś