Poznaliśmy skład Rady Młodych Naukowców VII kadencji

Poznaliśmy skład Rady Młodych Naukowców VII kadencji fotolia.pl

Minister Edukacji i Nauki powołał na kolejne dwa lata Radę Naukowców VII kadencji. To zespół doradczy, który wspiera rozwój kariery młodych naukowców.

Dokonania młodych badaczy są wspierane głównie poprzez:

 • identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców;
 • przygotowywanie opinii dla Ministra w zakresie możliwych instrumentów wsparcia rozwoju kariery młodych naukowców.

Posiedzenia Rady odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu. Przewodniczącym Rady VII kadencji został Igor Kilanowski.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która spełnia definicję młodego naukowca zawartą w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, a także posiada znaczące osiągnięcia naukowe. Członkowie organu reprezentują różne dyscypliny naukowe. 

W składzie Rady Młodych Naukowców VII kadencji znaleźli się:
reprezentujący dziedzinę nauk humanistycznych:

 • Dominika Bugno-Narecka,
 • Jakub Pruś,
 • Tomasz Sińczak;

reprezentujący dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych:

 • Tomasz Hadaś,
 • Alicja Kazek-Kęsik,
 • Radosław Kiciński;

reprezentujący dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 • Monika Turska,
 • Iwona Sulowska-Daszyk,
 • Adam Wylęgała;

reprezentujący dziedzinę nauk rolniczych:

 • Grzegorz Smołucha,
 • Daria Budzyńska,
 • Aleksandra Dunisławska;

reprezentujący dziedzinę nauk społecznych:

 • Diana Dajnowicz-Piesiecka,
 • Arkadiusz Jasiński,
 • Igor Kilanowski,
 • Tomasz Wicha;

reprezentujący dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • Przemysław Dąbek,
 • Katarzyna Gwóźdź,
 • Mateusz Szatkowski;

reprezentujący dziedzinę nauk teologicznych:

 • Łukasz Samiec.

Źródło: MEiN

Śr., 6 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska