Sytuacja kadrowa w szkołach i placówkach oświatowych. Pomorska Rada Oświatowa zabrała głos

Sytuacja kadrowa w szkołach i placówkach oświatowych. Pomorska Rada Oświatowa zabrała głos fotolia.pl

Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza wydała oficjalne stanowisko w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz konieczności podjęcia działań służących podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela.

Pogarszanie się sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych przejawiające się brakiem nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach, pogłębiające się dysproporcje w strukturze wiekowej nauczycieli, zarobki nauczycieli plasujące się jako jedne z najniższych w krajach OECD – między innymi na te problemy w swoim stanowisku zwraca uwagę Pomorska Rada Oświatowa. „Pogłębiające się braki kadrowe oraz obniżający się prestiż i status ekonomiczny nauczycieli, zdaniem Rady, jest zagrożeniem dla edukacji młodego pokolenia Polaków” – czytamy w dokumencie.

W swoim stanowisku Pomorska Rada Oświatowa za pilne uznała:

  • Podjęcie przez resort edukacji działań zapobiegających dalszemu obniżaniu prestiżu zawodu nauczyciela, a także wprowadzenie systemu, który w sposób znaczący uatrakcyjniłby zawód nauczyciela i skłonił do kształcenia się oraz podejmowania pracy w zawodzie nauczyciela.
  • Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli. Rada podkreśliła również, że propozycja powiązania wynagrodzeń nauczycieli z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej od lat jest postulatem związków zawodowych działających w oświacie. Jednocześnie Rada pozostaje na stanowisku, że zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli nie może swymi skutkami obciążać samorządów, które już obecnie ponoszą konsekwencje rosnących kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych.

W swoim stanowisku Pomorska Rada Oświatowa zwróciła się też do nauczycieli przekazując wyrazy uznania i podziękowania za wypełnianie swojej misji z zaangażowaniem i oddaniem, pomimo trudności.

Śr., 6 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska