Wyższe wykształcenie daje coraz mniejsze korzyści finansowe

Wyższe wykształcenie daje coraz mniejsze korzyści finansowe fotolia.pl

Nowy rok szkolny dla maturzystów i przyszłych studentów to dodatkowy miesiąc wakacji, ale także czas przemyśleń jaki kierunek studiów wybrać. Jest to niezwykle ważne, gdyż wyższe wykształcenie wciąż przekłada się na lepsze zarobki oraz skutecznie chroni przed bezrobociem.

Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 25-34 lata z wykształceniem niższym niż średnie wynosi 45,2 proc., 69,5 proc. wśród osób z wykształceniem średnim oraz 88 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym.

Wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie spodziewana wysokość zarobków. Wśród osób w wieku 25-64 lata zarobki osób z wykształceniem średnim (ponadgimnazjalnym lub policealnym) są średnio o 18 proc. wyższe niż osób, które nie mają średniego wykształcenia. Z kolei osoby z wyższym wykształceniem licencjackim zarabiają średnio o 41 proc. więcej niż osoby ze średnim wykształceniem, a osoby z tytułem magistra lub równorzędnym o 18 proc. więcej niż osoby z licencjatem lub tytułem równoważnym.

W ostatnich latach premia finansowa związana z uzyskaniem dyplomu uniwersyteckiego zmalała. O ile w 2008 r. zarobki absolwentów uczelni wyższych (uśrednione I i II stopnia) były średnio o 67 proc. wyższe niż osób, które osiągnęły co najwyżej średni poziom wykształcenia, to w 2018 r. różnica ta wyniosła już tylko 55 proc..

Malejąca premia za dyplom uczelni wyższej, częściowo wynika ze zmniejszonego popytu na niektóre rodzaje umiejętności, zwłaszcza te, które skutecznie zastępuje sztuczna inteligencja. Według wielu badań, to właśnie niektóre kompetencje związane z wysoko wykwalifikowaną pracą umysłową już są i będą w przyszłości w największej mierze zastąpione przez algorytmy sztucznej inteligencji.

Według danych Ekonomicznych Losów Absolwentów najwyższe zarobki wśród populacji mają absolwenci informatyki i telekomunikacji. Zarobki informatyków posiadających doświadczenie zawodowe uzyskane jeszcze przed uzyskaniem dyplomu w pierwszym roku pracy mogą przekraczać dwukrotność średniego wynagrodzenia.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: PIE

Czw., 23 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła