Otwarcie zmodernizowanej Panoramy Racławickiej we Wrocławiu

Otwarcie zmodernizowanej Panoramy Racławickiej we Wrocławiu fot.pixabay.com

Zakończyły się prace modernizacyjne budynków Muzeum „Panorama Racławicka”. Największy w historii tej placówki remont rozpoczął się 4 sierpnia 2020. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  Muzeum „Panorama Racławicka” można zwiedzać od 27 lipca.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III” to największa z dotychczasowych inwestycji dotycząca ekspozycji słynnego dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w obszarze działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowita wartość projektu wyniosła: 29 610 295,26 zł, w tym środki z EFRR – 18 227 184,57 zł. Kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa osiągnęła 5 480 318,98 zł, zaś środki pochodzące z budżetu województwa Dolnośląskiego objęły 5 404 641,71 zł.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej” został podzielony na etapy. Pierwszy został zrealizowany w 2014, zaś drugi – w 2015 roku. Etap III stanowił kontynuację dotychczasowych działań, które miały służyć przede wszystkim poprawie infrastruktury i oferty „Panoramy Racławickiej”. Obejmował przebudowę, remont i wyposażenie obiektu w celu poprawienia obsługi odwiedzających oraz warunków funkcjonowania instytucji. Twórcom zależało też na zwiększeniu bezpieczeństwa obiektu oraz obrazu „Panoramy Racławickiej”. Projekt znacząco unowocześnił systemy ekspozycyjne i informacyjne.

O projekcie

Modernizacja „Panoramy Racławickiej” miała zwiększyć różnorodność i oddziaływanie oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ośmiomiesięczna modernizacja objęła całkowitą zmianę aranżacji przestrzeni holu wejściowego. Powstał sklep muzealny, który nawiązuje do księgarń w Pawilonie Czterech Kopuł i gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wnętrze zostało też w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przestrzenna makieta w małej rotundzie będzie prezentować przebieg bitwy pod Racławicami w formie mappingu. Z kolei na panoramicznie zaaranżowanym ciągu naściennych ekranów wyświetlana będzie prezentacja multimedialna przybliżająca postać Tadeusza Kościuszki i innych bohaterów bitwy, a także historię powstawania słynnego obrazu. W dużej rotundzie przygotowanych zostało kilka nowych ścieżek zwiedzania, m.in. malarska, lwowska, panoramiczna i ze specjalnym komentarzem dla dzieci. Komentarz podstawowy będzie dostępny w 18 językach (a także w polskim języku migowym).

Część prac związana była również z zapewnieniem bezpieczeństwa Muzeum „Panorama Racławicka” i dostosowania go do obowiązujących przepisów. Tego typu prace obejmowały montaż instalacji zraszaczowej, nowego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i oświetlenia awaryjnego. Zakupiono również nowy system kamer i zmodernizowano instalację CO, elektryczne, wentylacyjne i sieci okablowania strukturalnego.

Źródło: MKDNiS

Śr., 28 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś