Wyniki matur - geograficzne nierówności w poziomie edukacji

Wyniki matur - geograficzne nierówności w poziomie edukacji fotolia.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna niespełna tydzień temu opublikowała wyniki egzaminów maturalnych. 74,9 proc. uczniów zdało tegoroczną maturę ze wszystkich podstawowych przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.

Najlepsze wyniki z podstawowych przedmiotów osiągnięto z języka angielskiego – średnio 76 proc. punktów, najgorsze zaś z języka polskiego – zaledwie 55 proc. punktów. Najłatwiejszy okazał się język angielski, którego zdawalność wyniosła 94 proc. Podobnie dobrze wypadł język polski – 93 proc., wobec zaledwie 79 proc. zdanych matur z matematyki.

„Wyniki z województw ogółem nie ukazują szczególnej dysproporcji geograficznej. Jednak różnice wewnątrz województw pokazują faktyczne różnice między dużymi ośrodkami, a mniejszymi miastami. Dostępne są dane na poziomie powiatów. Można odnaleźć różnice między powiatami, w których są miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (są to zazwyczaj miasta na prawach powiatu), oraz powiatami z mniejszymi miejscowościami” – czytamy w Tygodniku Gospodarczym PIE.

Najlepszą zdawalnością może pochwalić się województwo podlaskie: 81 proc., a najgorszą zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie – po 70 proc. Dość spore różnice są między głównymi ośrodkami miejskimi w województwie, a rejonami z mniejszymi miejscowościami. Średnia ogólna różnica w zdawalności wynosi ponad 9 pkt. proc. Największe dysproporcje przypadają na województwa opolskie i zachodniopomorskie – ok. 16 pkt. proc.

Uznając, że zdawalność matur jest wskaźnikiem ogólnego poziomu edukacji w szkołach, to różnice między mniejszymi a większymi miastami pod tym względem mogą być pochodną różnic w szeroko pojętym rozwoju ekonomiczno-społecznym. Dodatkowo na dysproporcje mogła wpłynąć pandemia. Według badań PIE z lutego 2021 r., problemy zaczynają się już po stronie nauczycieli: większość z nich nie czuła się przygotowana do prowadzenia zajęć zdalnie. Ponadto, 62 proc. uczniów zauważało, że edukacja online jest nieefektywna.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: PIE

Pt., 16 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła