Środki z rezerwy oświatowej na pomoce dydaktyczne

Środki z rezerwy oświatowej na pomoce dydaktyczne fotolia.pl

Zespół Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST zaopiniował wnioski dotyczące podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Zaopiniowano jako zgodne z kryteriami wnioski 698 jednostek samorządu terytorialnego dotyczące 1.133 szkół na łączną kwotę 72.805.620 zł, co stanowi 70,26 % kwoty wnioskowanej.

695 gmin otrzymało łącznie kwotę 72.534.524 zł. Natomiast pięciu powiatom przyznano 271.096 zł 

Przyjęto maksymalne kwoty dofinansowania takie same jak w latach 2018 - 2020:
- 15.000 zł na doposażenie pracowni geograficznych,
- 20.000 zł na doposażenie pracowni biologicznych, fizycznych oraz chemicznych.

Jest to ostatni rok programu dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Został on bowiem zaplanowany na 4 lata, począwszy od roku 2018. 

Pt., 25 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka