Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe fotolia.pl

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczął kolejny nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody przyznawane są corocznie, według następujących kategorii i zasad:

 • prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
 • rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:

 • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 • za prace dyplomowe - rektorzy, senaty lub inne organy uczelni wskazane w statucie uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie - rektorzy, senaty lub organy uczelni uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów w okresie, którego dotyczy wniosek.

Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się: 

 • w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe odpowiednio:
  • recenzję pracy wystawianą przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
  • egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym albo kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
  • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;
 • w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie odpowiednio: 
  • co najmniej dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
  • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania;
  • egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;
 • w przypadku publikacji: 
  • co najmniej dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
  • egzemplarz publikacji w postaci papierowej.

Wnioski należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Źródło: MRPiT

Śr., 28 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś